Utbildnings- och arbets­marknads­­nämnden

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ansvarar för all utbildning inom skolväsendet från förskola till vuxenutbildning. Nämnden är också ansvarig för arbetsmarknadsinsatser och integrationsåtgärder.

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden styrs av en ordförande och en vice ordförande. Det finns sju ytterligare ledamöter i nämnden samt sju ersättare. Nämnden har en egen förvaltning som heter utbildningsförvaltningen.

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden är nybildad vid årsskiftet 2019 och tar över ansvarsområdena som tidigare skolnämnden och utbildningsnämnden skötte om.

Det innebär att nämnden ansvarar för förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem. Nämnden ansvarar också för gymnasium, komvux med lärvux, SFI (svenska för invandrare), yrkeshögskola, arbetsmarknadsinsatser och integrationsåtgärder.

Vanliga frågor

När sammanträder utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden?

Under 2020 sammanträder utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden den 30 januari, 27 februari, 26 mars, 7 maj, 18 juni, 24 september, 22 oktober, 19 november och 17 december.

Nämnden håller normalt sina sammanträden i utbildningsförvaltningens lokaler på Linbanegatan 12.

Vad hände med skolnämnden och utbildningsnämnden?

De tidigare nämnderna skolnämnden och utbildningsnämnden upphörde vid 2018 års slut. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden skapades samtidigt och tog över de gamla nämndernas ansvarsområden. Bakgrunden till hopslagningen av nämnderna var främst att deras förvaltningar hade slagits ihop till en gemensam utbildningsförvaltning ett par år tidigare. Från och med år 2019 är det nu en nämnd och en förvaltning som hanterar alla utbildnings- och arbetsmarknadsfrågor. Förvaltningen kallas fortsatt utbildningsförvaltningen även om nämnden heter utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.

Hur gör jag om jag vill ta del av skolnämndens och utbildningsnämndens dokument?

Behöver du få tag på skolnämndens eller utbildningsnämndens dokument mejlar du till utbildningsforvaltning@enkoping.se så hjälper vi dig att ta fram dem.

Fördjupning

Kontakt

Hittar du inte svaret på din fråga?