Fritidshem

Ansök om plats i fritidshem för barn i åldern 6-12 år. Läs om reglerna som gäller för fritidsplats och avgifter.

Hitta på sidan

Om du arbetar eller studerar kan ditt barn vara på fritidshemmet före och efter skoldagen samt på loven.

Fritidshemmet är till för barn i åldern 6–12 år.

Fritidshemmet spelar en viktig roll i ditt barns lärande. Enligt skollagen ska fritidshemmet erbjuda barnet en meningsfull fritid och vara ett stöd i utvecklingen. Lek, skapande och fysisk aktivitet får stort utrymme.

Det finns fritidshem på alla de kommunala grundskolorna och på de flesta fristående grundskolorna.

Om ditt barn behöver fritidshemsplats till höstterminen vill vi att du söker om en plats senast 31 maj för att vi ska kunna planera verksamheten.

Barn som bor varannan vecka hos sina vårdnadshavare har placering endast på ett fritidshem.

Du har inte rätt till en plats om barnets ena vårdnadshavare är arbetslös eller föräldraledig.

Uppsägningstiden är 30 dagar från och med det datum anmälan kommer in till Enköpings kommun via e-tjänsten. Om du angivit ett senare datum gäller det datumet som uppsägningstid.

Om ni har separerat och har delad faktura och inte längre har behov av en fritidshemsplats måste båda vårdnadshavarna gå in i e-tjänsten och säga upp platsen. Om bara den ena säger upp platsen överförs hela avgiften för fritidshemsplatsen till den vårdnadshavare som inte meddelat om uppsägning.