Lämna förslag eller synpunkter

Vi på Enköpings kommun vill gärna få in förbättringsförslag, synpunkter och idéer. Det gör att vi kan förbättra den kommunala verksamheten.

Du kan lämna förslag och synpunkter på vår kommunala verksamhet, både direkt till verksamheter och till politiken. Du gör det på olika sätt beroende på vad det gäller. Nedan beskriver vi hur du gör.

Du kan även läsa om e-förslag på denna sida. E-förslag är en ny process som eventuellt kommer att införas i kommunen och i så fall ersätta nuvarande medborgarförslag. Beslut om att införa e-förslag kommer att tas i kommunfullmäktige den 17 juni 2024.

Lämna förslag eller synpunkter på våra verksamheter

Du kan lämna förslag eller synpunkter på kommunens verksamheter och förvaltningar via vårt formulär nedan. Det här är ofta det snabbaste sättet när du vill få till en förändring eller förbättring.

Dina förslag eller synpunkter skickas till kommunens kontaktcenter. De tar sedan ditt ärende vidare till rätt person eller verksamhet.

Lämna förslag till kommunfullmäktige

Du kan lämna förslag till politiken som behandlas på kommunfullmäktige. Det kallas idag för medborgarförslag. Det finns ett förslag på att ändra process och system från medborgarförslag till e-förslag. Du kan läsa mer om e-förslag längre ner på sidan. Tills en eventuell ändring genomförts har du som är folkbokförd i kommunen, precis som tidigare möjlighet att lämna medborgarförslag.

Medborgarförslag

Medborgarförslag kallas det när du skickar ett ärende som ska diskuteras och beslutas om i kommunfullmäktige. Det kan till exempel handla om något du vill ska förbättras eller förändras inom kommunens ansvarsområde.

För att skicka in medborgarförslag behöver du

 • vara folkbokförd i kommunen
 • skicka ditt ärende via webbformuläret nedan
 • föreslå något som hör till kommunens ansvarsområden
 • underteckna medborgarförslaget
 • lämna ditt namn, telefonnummer och adress.

Medborgarförslag får inte

 • beröra ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda
 • handla om olika ämnen.

Använd vårt formulär för medborgarförslag

Kommunfullmäktige kan lämna över ärendet till kommunstyrelsen eller en annan nämnd i kommunen om ärendet ligger inom deras ansvarsområde. Du får i så fall besked om det.

Medborgarförslag ska kunna beslutas om inom ett år från att det kommer till kommunen. Innan beslut bereds det av tjänstemän. I april och oktober varje år ska kommunstyrelsen redovisa de medborgarförslag som inte beretts klart. Du som skickat in förslaget kommer att få besked om när kommunfullmäktige eller nämnd ska ta beslut om det.

E-förslag

Kommunfullmäktige har tagit beslut om medborgarförslag ska ersättas med e-förslag. Beslutet togs i kommunfullmäktige den 17 juni 2024. 

Med e-förslag kan du som är folkbokförd i Enköpings kommun lämna ett förslag på något som kan utvecklas, förbättras eller införas i kommunens verksamhet eller ansvarsområde. Medborgare har sedan möjlighet att rösta på förslaget. Om förslaget får minst 50 röster tas det upp till kommunfullmäktige för beslut.

Med det nya systemet ska du kunna se på kommunens webbplats hur förslaget hanteras och var i processen det är. Syftet med det nya systemet är att

 • förbättra dina möjligheter att smidigt och enkelt lämna förslag till politiken
 • öka din insyn i processen för dina egna eller andras förslag till kommunen
 • kunna ge dig snabbare återkoppling på vad som är ett förslag som behöver tas upp till kommunfullmäktige och vad som i stället behöver tas upp på verksamhetsnivå
 • förtydliga och effektivisera processen med förslag till kommunen.

Fler kontaktvägar

Du har naturligtvis möjlighet att ringa eller mejla oss för att lämna synpunkter också. Våra kontaktuppgifter hittar du här. 

Så hanterar vi dina personuppgifter

Vi behöver dina personuppgifter för att säkerställa att du är medborgare i kommunen och har rätt att lägga medborgarförslag. Den rättsliga grunden för personuppgifts­behandlingen är allmänt intresse.

Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för personuppgifts­behandlingen. Du når kommunstyrelsen genom att mejla till kommunen@enkoping.se.

Relaterad information