Offentlig tillställning

Du som vill anordna en offentlig tillställning eller använda offentlig mark måste söka polistillstånd.

Hitta på sidan

En offentlig plats är en plats som kommunen har ansvar för. Det är till exempel exempelvis gator, trottoarer, cykelvägar, torg och parker. På dessa platser gäller de lokala ordningsföreskrifterna för Enköpings kommun.

Det är bra om du först kontaktar kommunen så att din tillställning inte krockar med något annat.