Kommun­fullmäktige i Enköping

Hitta sammanträdesdatum och följ deras möten på vår webb-tv. Läs protokoll och kallelser eller kontakta ledamöter.

Sammanträdesdatum

Vanligtvis börjar mötena klockan 18, undantaget är mötet då budgeten ska beslutas. Det mötet börjar redan på morgonen.

Möten 2023:

 • 6 februari
 • 6 mars
 • 3 april
 • 2 maj
 • 19 juni
 • 28 augusti
 • 25 september
 • 16 oktober
 • 13 november
 • 18 december

Sammanträden öppna för alla

Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för alla. Du kan lyssna på sammanträdet på plats eller titta på webb-tv.

Allmänhetens frågestund

På kommunfullmäktiges sammanträden kan allmänhetens frågestund äga rum. På kallelsen till respektive kommunfullmäktige står det om frågestunden kommer ske. Skicka din fråga till kommunfullmäktiges ordförande eller kommunsekreteraren.

Mats Flodin, kommunfullmäktiges ordförande

E-post: mats.flodin@politiker.enkoping.se

Kommunsekreterare

E-post: kommunsekreterare@enkoping.se

Webb-tv

Du kan följa kommunfull­mäktiges möten direkt via webb-tv eller se dem i efterhand.

Nästa livesändning

6 februari.

Sidan aktiveras dagen innan mötet.

Tidigare sammanträden eller specifika ärenden

Kontakta kommunen om du vill ta del av tidigare sändningar eller specifika ärenden.

Beslut från kommunfullmäktiges senaste möte

Detta är några av de beslut som togs under kommunfullmäktiges senaste sammanträde. Vill du läsa om alla ärenden och beslut kan du ta del av det fullständiga protokollet.

12 december

Årsplan, budgetar och taxor och avgifter

Kommunfullmäktige beslutade om årsplan med budget för 2023 och plan för 2024-2025 samt investeringsbudget. De beslutade även om taxor och avgifter för 2023.

Summering av budget för 2023:

 • 3,2 miljarder kronor i driftsbudget.
 • 2,7 miljarder kronor i investeringsplanen 2023–2027 för skattefinansierad verksamhet.
 • 5,9 miljarder kronor i investeringsplanen 2023–2027 totalt för skattefinansierad, taxefinansierad verksamhet samt bolag.
 • Oförändrad kommunalskatt: 21:34 kronor.
 • Resultatmål: 0,5 procent motsvarar 16 miljoner kronor.
 • Uppdrag till kommundirektören att göra en verksamhetsöversyn på övergripande koncernnivå, effektivisering 55,4 miljoner kronor.

Regler för inköp och upphandling

Kommunfullmäktige beslutade om nya regler för inköp och upphandling. De börjar gälla den 1 januari 2023. Kommunstyrelsen fick i uppdrag att ta fram ett förslag till program med mål och riktlinjer för kommunala angelägenheter som utförs av privata företag.

Om kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är Enköpings kommuns högst beslutande organ. Kommunfullmäktige representerar folket och tar beslut i kommunens viktigaste frågor.

Kommunfullmäktige är kommunens motsvarighet till riksdagen. Vart fjärde år röstar Enköpings invånare om vilka ledamöter som ska sitta i kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige beslutar vilka politiska nämnder som kommunen ska ha och utser ledamöter och ersättare till nämnderna. Kommunfullmäktige styr kommunens verksamhet genom att ge nämnderna uppdrag och ansvarsområden.

Kommunstyrelsen fungerar som regeringen och ansvarar för kommunens ekonomi och att de mål som kommunfullmäktige beslutat om uppfylls. Nämnderna ansvarar för sitt verksamhetsområde och de mål som kommunfullmäktige beslutat om.

Kommunfullmäktige beslutar bland annat om mål, budget och prioriteringar för kommunens nämnder och verksamheter

Ledamöter

Kommunfullmäktige väljer ledamöter och ersättare till kommunens nämnder och till kommunrevisionen. Kommunfullmäktige består av en ordförande och två vice ordförande samt ytterligare 48 ledamöter och 31 ersättare.

Sammanträden öppna för alla

Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för alla Du kan lyssna på sammanträdet på plats eller titta på webb-tv.

Styre

Kommunfullmäktige är den högsta beslutande nivån i kommunen. Kommunfullmäktige i Enköping består av 51 folkvalda politiker från nio olika partier. En plats i kommunfullmäktige kallas för mandat. Att få mandat i en kommun betyder att få en ordinarie plats i kommunfullmäktige. Varje parti får mandat utifrån hur invånarna har röstat. Flest röster ger flest mandat.

Under mandatperioden 2023-2027 styrs Enköpings kommun av en koalition som består av Moderaterna, Centerpartiet, Nystart Enköping, Kristdemokraterna, Miljöpartiet och Liberalerna.

Tillsammans har de sex partierna 26 av 51 mandat, vilket innebär att de har majoritet i kommunfullmäktige.

Mandatfördelning 2023-2027

 • Socialdemokraterna – 13 mandat
 • Moderaterna – 10 mandat
 • Sverigedemokraterna – 9 mandat
 • Nystart Enköping – 6 mandat
 • Centerpartiet – 4 mandat
 • Kristdemokraterna – 3 mandat
 • Vänsterpartiet – 3 mandat
 • Miljöpartiet – 2 mandat
 • Liberalerna – 1 mandat

Kallelser och protokoll

Cirka en vecka inför politiska möten publiceras kallelser med dagordning. Senast två veckor efter mötet publiceras ett protokoll med alla beslut. På denna sida finns kallelser och protokoll från innevarande och föregående år. Dokument som är äldre kan du beställa via kommunens diarium.