Kontakta kommunen

Kontakta kommunen om du har frågor om den kommunala servicen. Vi har valt att endast visa de kontakt­uppgifter där vi kan garantera att någon svarar eller tar emot dig inom rimlig tid.

Kontakta kommunens kontaktcenter

Du kan ringa, besöka eller skriva till oss. Kommunvägledarna kan svara på frågor om kommunens alla verksamheter. Antingen löser vi ditt ärende direkt eller så ser vi till att du kommer i kontakt med rätt enhet eller person. Då våra handläggare inte alltid är på plats visar vi bara upp vårt huvudtelefonnummer och vår besökslokal.

Behöver du lämna post till kommunen finns det brevlådor utanför kontaktcenter på Torggatan 21 och utanför Kungsgatan 39. Brevlådorna töms två gånger om dagen.

Om vi har stängt och ditt ärende är akut så hittar du journummer här.

Telefonnummer

0171- 62 50 00

Telefontider

 • Måndag-onsdag: 8.00-16.00
 • Torsdag: 8.00-18.00
 • Fredag: 8.00-15.00

Obs! Torsdagar före helgdagsafton och alla röda dagar stänger vi klockan 16.00.

Behöver du lämna post till kommunen finns det brevlådor utanför kontaktcenter på Torggatan 21 och utanför Kungsgatan 39. Brevlådorna töms två gånger om dagen.

Besöksadress

Torggatan 21 (visa på Google Maps)

Besökstider

 • Måndag-onsdag: 10.00-16.00
 • Torsdag: 10.00-18.00
 • Fredag: 10.00-15.00

Observera! Torsdagar före helgdagsafton och alla röda dagar stänger vi klockan 16.00.

Innan du besöker kontaktcenter ber vi dig att tänka på:

 • Det är fortsatt viktigt att hålla avstånd oavsett om man är vaccinerad eller inte.
 • Att inte besöka kontaktcenter om du har symptom på luftvägsinfektion. Ta kontakt med oss via telefon eller e-post istället.
 • Behöver du lämna post till kommunen så finns det brevlådor utanför kontaktcenter på Torggatan 21 och utanför Kungsgatan 39. Brevlådorna töms två gånger om dagen.
 • Vår besökslokal är inte så stor så är det flera innan dig i lokalen så ber vi dig vänta utanför.

E-post

kommunen@enkoping.se

Postadress

Enköpings kommun
745 80 Enköping

Märk kuvertet med namn på person, enhet, verksamhet eller förvaltning

Facebook

Besök kommunens Facebooksida och skicka ett meddelande

Felanmäl, ställ en fråga, lämna klagomål eller synpunkter

Gör en felanmälan eller ställ en fråga

Lämna klagomål och synpunkter

Behöver du lämna post till kommunen finns det brevlådor utanför kontaktcenter på Torggatan 21 och utanför Kungsgatan 39. Brevlådorna töms två gånger om dagen.

Du har rätt att vara anonym i kontakten med kommunen. Om du vill vara anonym är det viktigt att du inte uppger ditt namn eller kontakt­uppgifter för oss. Tänk på att du inte har möjlighet att få någon återkoppling om du väljer att vara anonym

Rätten att vara anonym gäller gentemot kommunen, vilket innebär att du inte behöver tala om vem du är för att till exempel ställa frågor, begära ut allmänna handlingar eller inkomma med synpunkter.

Om du ändå angivit ditt namn, ringt från ditt telefonnummer eller använt din e-postadress, kan kommunen bli tvungen att lämna ut infor­mationen om den begärs ut av någon annan. Kommunen kan normalt inte neka att lämna ut uppgiften med hän­visning till att personen begärt att få vara anonym, om det inte föreligger någon särskild sekretessgrund. Anonymiteten gäller alltså gentemot kommunen, inte allmänheten.

Det finns dock flera fall då vi behöver veta vem du är för att kunna hantera ditt ärende.

Det gäller till exempel om du vill göra en ansökan eller begära ut handlingar som omfattas av sekretess och bara får lämnas ut till den person som handlingen rör.

Kontaktcenter - mer än bara en växel

Undrar du hur du ansöker om plats på förskola åt ditt barn? Har du sett ett hål i gatan som behöver lagas? Har du frågor kring din senaste faktura? Söker du en specifik person?

Oavsett vilken fråga du har, om du vill göra en felanmälan eller framföra en synpunkt, så ska det vara enkelt att kontakta Enköpings kommun. Därför har vi öppnat ett kontaktcenter som fungerar som din väg in till kommunens alla förvaltningar och enheter.

Vi kommunvägledare som arbetar på kontaktcenter har expertkunskaper inom många olika områden. Vårt uppdrag är att underlätta för invånare, företagare och besökare att komma i kontakt med kommunen. Vår ambition är att ge dig svar på din fråga direkt. Om vi inte kan svara på din fråga så tar vi den vidare till rätt avdelning eller handläggare.

Välkommen att höra av dig!

Journummer när kommunen har stängt

Här hittar du olika typer av kris- , nöd- och stödnummer. som du kan behöva i en nödsituation. Det kan handla om att du akut behöver göra en felanmälan, behöver komma i kontakt med SOS Alarm, eller göra en akut orosanmälan. Här finns även information om hur du kan kommai kontakt med olika samhällsfunktioner utanför ordinarie kontorstid.

SOS Alarm

Polis, ambulans, brandkår, sjöräddning, fjällräddning, giftinformation, jourhavande läkare, flygräddning.

Telefonnummer: 112

Samhällskris

När du vill få eller lämna information vid olyckor och kriser i samhället.

Telefonnummer: 113 13.

Felanmälan

Vid akuta händelser som till exempel hissar som fastnat, vattenläckor och farliga elfel.

Telefonnummer: Ring SOS-alarm på 018-10 60 10

Akut orosanmälan

På fredagar har både kontaktcenter och socialjouren stängt mellan klockan 15 och 16.

Telefonnummer: För att göra en akut orosanmälan, ring 0171-62 50 26.

Övrig tid när kontaktcenter är stängt, ring socialjouren i Uppsala.

Telefonnummer: 018-15 00 00 (öppen måndag–fredag 16.00–01.00, lördag–söndag, helgdag 14.00–01.00).

Socialjouren handlägger akuta socialtjänstärenden i samverkan med fältverksamhet, polis och berörda myndigheter efter kontorstid. De bedriver även rådgivning och myndighetsutövning.

Socialförvaltningen i Enköping

Besöksadress: Källgatan 4–6, Enköping

Telefon: 0171-62 50 00

Postadress

Enköpings kommun

745 80 Enköping

Märk kuvertet med namn på person, enhet eller verksamhet

Akut orosanmälan

På fredagar har både kontaktcenter och Socialjouren stängt mellan klockan 15 och 16.

Telefonnummer: För att göra en akut orosanmälan, ring 0171-62 50 26.

Övrig tid när kontaktcenter är stängt, kontakta socialjouren.

Socialjouren i Uppsala

Handlägger akuta socialtjänstärenden i samverkan med fältverksamhet, polis och berörda myndigheter efter kontorstid. Bedriver rådgivning och myndighetsutövning.

Telefon: 018-15 00 00 (öppen måndag–fredag 16.00–01.00, lördag–söndag, helgdag 14.00–01.00).

Akutmottagningen, Lasarettet i Enköping

Telefon: 0171-41 80 00

1177 Vårdguiden

Telefon: 1177 (dygnet runt)

Polismyndigheten i Uppsala län

Närpolisen i Enköping

Besöksadress: Korsängsgatan 42, Enköping

Telefon: 114 14

Brottsofferjouren i Enköping/Håbo

Den som har varit utsatt för brott kan få råd och stöd.

Telefon: 0171-262 06, 0171-264 15

Öppettider: måndag–fredag klockan 10.00–13.00.

Nationella hjälplinjen

Kostnadsfri psykologisk hjälp.

Telefon: 020-22 00 60

Kvinnofridslinjen

Telefon dygnet runt: 020-50 50 50

Mansmottagningen mot våld i Uppsala, MVU

Telefon: 018-13 46 00

Bris, för barn

Barnens rätt i samhället

Barntelefon: 116 111

Bris, för vuxna

Barnens rätt i samhället

Vuxentelefon: 0771-50 50 50

Röda korset

Jourhavande kompis

Röda korsets jourtelefon för unga.

Telefon: 020-222 444

Kvinnojouren i Enköping

Telefon: 0171-44 02 42

Gör en felanmälan eller ställ en fråga

Du kan anmäla om du upptäcker något som är trasigt eller fel i Enköpings kommun relaterat till gator, belysning, vatten och parker. Du kan även ställa en fråga. Genom att göra en felanmälan kan vi åtgärda det som är trasigt eller fel så snabbt som möjligt.

Anmäl fastighetsfel

Enköpings kommun äger och förvaltar många olika fastigheter. Lokalerna används främst för att bedriva kommunal verksamhet.

Du kan anmäla fel i kommunens lokaler och fastigheter via systemet fastighetsfel.

Skicka in klagomål och synpunkter

Har du frågor eller åsikter om kommunen? Vi vill gärna höra vad du tycker om Enköpings kommun. Vi dokumenterar och följer upp alla klagomål så att vi som arbetar inom kommunen kan se hur du uppfattar kvaliteten i vår service och våra tjänster. Inom fem arbetsdagar ska du få besked om att klagomålet eller synpunkten nått oss inom kommunen och vem som är ansvarig handläggare. Du kan också välja att vara anonym.

Fakturera kommunen

Om du vill fakturera kommunen måste du se till att få med alla uppgifter som behövs för att vi ska kunna ta emot och hantera din faktura. Vilka uppgifter som måste finnas med och hur du fakturera oss kan du läsa mer om på vår företagarwebbplats.

Organisationsnummer

212000-0282

Kontakta socialtjänsten

Du kan besöka socialtjänsten, men som regel behöver du boka ett besök med handläggaren du vill träffa. Om du har en utsedd handläggare kontaktar du den direkt. Om du inte vet vem du ska kontakta på socialtjänsten kan du ringa kommunens kontaktcenter på telefon 0171-62 50 00 så guidar de dig rätt. Vid akuta ärenden när socialtjänsten har stängt, ring socialjouren i Uppsala på 018-15 00 00 eller SOS Alarm på 112.

Skicka post till socialtjänsten

Se postadress till socialtjänsten. Märk kuvertet med namn på person, enhet, verksamhet eller förvaltning.

Telefonnummer

0171- 62 51 00

Telefontider

 • Måndag, onsdag, torsdag och fredag klockan 9.00-11.00
 • Tisdag klockan 13.00-15.00

Drop-in

Från och med 26 oktober 2020 har socialförvaltningen stängt sin drop-in på måndagar på grund av restriktionerna kring Corona.

E-post

socialforvaltningen@enkoping.se

Receptionens öppettider

Måndag-fredag klockan 9.30–11.45 och 12.45–15.30. (mellan 28 juni– 20 augusti har receptionen endast öppet på eftermiddagarna, klockan 12.45-15.30)

Entrén är öppen måndag-torsdag klockan 8.00–11.45 och 12.45–16.30 samt fredag klockan 8.00–11.45 och 12.45–16.00.

Besöksadress

Källgatan 4–6 i Enköping.

Telefonnummer

0171-62 55 20

Telefontider

Obs! Den 20 och 21 oktober håller försörjningsstöd stängt.

 • Måndag, onsdag, torsdag och fredag klockan 9.00-11.00
 • Tisdag klockan 13.00-15.00

Är du intresserad at­t bli familjehem? Kontakta oss via telefon, mejl eller anmäl ditt intresse på vår blankett.

Telefonnummer

Ring Kontaktcenter och be om att få prata med familjehemsteamet: 0171-62 50 00

E-post

familjehemsrekryteringen­@enkoping.se

Kontakta turist­informationen

Enköpings turistinformation ger dig tips på upplevelser, boenden och evenemang i Enköping med omnejd. De har försäljning av souvenirer och biljetter till vissa evenemang. Parkguidningarna utgår från Turistinformationen. Kontakta turistinformationen för information om bokning och biljetter.

Telefonnummer

0171-62 50 40

Telefontider

 • Måndag stängt
 • Tisdag-fredag klockan 10–16
 • Lördag klockan 11–15

När Turistinformationen inte har öppet kopplas samtalet till Enköpings kommuns kontaktcenter, måndag till onsdag klockan 8–16.30, torsdag 8–18 och fredag 8–15.

Öppettider

Vi har stängt för besök från den 19 mars tills vidare. Du kan fortfarande kontakta oss via telefon och e-post under våra vanliga öppettider.

 • Måndag stängt
 • Tisdag–fredag klockan 10–16
 • Lördag klockan 11–15
 • Söndag stängt

Kontakta Idrottshuset

Idrottshuset är den största idrottsanläggningen i Enköping med tre fullstora sporthallar, bowling-, squash-, brottning- och bordtennishall. Idrottshuset står värd för många olika arrangemang som stora och små tävlingar, matcher, träningsverksamhet, utbildning, mässor, galor, konserter och friskvård.

Telefonnummer

0171-62 50 70

Adress

Torggatan 2 B, Enköping

Öppettider

 • Måndag-torsdag: 7–21
 • Fredag: 7–19
 • Lördag: 8–17
 • Söndag: 8–19

Boka lokaler

Det finns olika typer av fest- och samlingslokaler som du kan boka. Ska du till exempel ha fest kan du boka gamla Tingshuset genom kommunens lokalbokning. Föreningar, privatpersoner och företag kan hyra lokaler för olika ändamål. De flesta av kommunens lokaler bokas genom lokalbokningen.

Telefonnummer

0171-62 51 13

Telefontider

 • Måndag 13.00–16.00
 • Tisdag-fredag 09.00–12.00
 • Lördag och söndag stängt

Kontakta Enköpings bibliotek

I Enköpings kommun finns tre bibliotek och en bokbuss. Det finns ett huvudbibliotek i centrala Enköping och två mindre bibliotek i Fjärdhundra och Örsundsbro. Dessutom finns en bokbuss och Boken kommer, en tjänst som levererar böcker hem till dig som på grund av hög ålder eller långvarig sjukdom inte själv kan ta dig till biblioteket.

Telefonnummer

0171-62 55 10

Adress

Ågatan 29, Enköping

Öppettider

 • Måndag-torsdag: 10–19
 • Fredag: 10–17
 • Lördag: 11–15
 • Söndag: 13–16

Kontakta Enköpings museum

Museet berättar om kommunens kulturhistoria från stenålder till nästan nutid. Vid sidan av permanenta utställningar visas tillfälliga utställningar på olika teman. I museets entré finner du Enköpings turistbyrå som har samma öppettider som museet.

Telefonnummer

0171-62 54 00

Telefontider

 • Måndag-fredag klockan 10–16
 • Lördag klockan 11–15
 • Söndag stängt

När Enköpings museum inte har öppet kopplas samtalet till Enköpings kommuns kontaktcenter, måndag till onsdag klockan 8–16.30, torsdag 8–18 och fredag 8–15.

Adress

Museet ligger på Rådhusgatan 3, mellan Stora torget och Vårfrukyrkan.

Öppettider

Vi har stängt för besök från den 19 mars tills vidare. Du kan fortfarande kontakta oss via telefon och e-post under våra vanliga öppettider.

 • Måndag stängt
 • Tisdag–fredag klockan 10–16
 • Lördag klockan 11–15
 • Söndag stängt

Kontakta konsument­vägledning

Kommunens konsumentvägledare vet vilka rättigheter och skyldigheter du har som konsument och kan hjälpa dig med vägledning. Du kan vända dig till kommunens konsumentvägledning om du behöver information och rådgivning om köp, både inför och efter. Det kan till exempel vara frågor som rör problem med säljaren, om varan gått sönder eller tjänsten inte blivit utförd ordentligt. Konsumentvägledningens inriktning är hjälp till självhjälp.

Telefonnummer

0171-62 55 74

Kontakta budget- och skuldrådgivare

Om du har problem med din ekonomi kan en budget- och skuldrådgivare hjälpa dig. Kontakta vår budget- och skuldrådgivare för att få stöd och rådgivning om din ekonomi. Fyll i formuläret, så återkommer rådgivaren till dig inom tre arbetsdagar.

Telefontid

Rådgivaren svarar i mån av tid. Lämnar du ett meddelande återkommer rådgivaren oftast samma dag.

Telefonnummer

0171- 62 50 96

Formulär

Du kan också använda vårt kontaktformuläret om du vill boka in en annan tid.

Besöksadress

Torggatan 21

Kontakta kommunarkivet

I kommunarkivet finns det som kan sägas vara kommunens gemensamma minne, cirka 2 700 hyllmeter handlingar av olika slag. Arkiven består bland annat av material från hundratals nämnder och verksamheter som varit aktiva i kommunen. Du kan få tillgång till handlingar som finns i slutarkivet genom att kontakta kommunarkivet.

Kontakta kommunens bolag

Enköpings kommun har flera olika bolag. Vill du kontakta någon av bolagen klickar du på plusboxen. Då får du upp kontaktinformation till respektive bolag. Vill du veta mer om hur kommunens bolag och förbund styrs finns information på Enköpings kommuns webbplats.

Mer om hur kommunens bolag och förbund styrs.

Telefonnummer

0171-62 58 20

Telefontider

 • Måndag, onsdag och torsdag: klockan 7.30-16.00
 • Tisdag: klockan 9-18
 • Fredag: klockan 7.30-14.30
 • Lördag och söndag: stängt

Lunchstängt klockan 12-13. Under juni-augusti stänger vi klockan 14.00 på fredagar.

E-post

info@ehb.se

Telefonnummer

0171-62 54 10

Telefontider

 • Måndag-fredag klockan 8-16
 • Lördag och söndag stängt
 • Lunchstängt klockan 12-13.

E-post

info@enae.se

Telefonnummer

0171-47 56 00

Telefontider

 • Måndag-fredag klockan 8-16
 • Lördag och söndag stängt
 • Lunchstängt klockan 12-13.

E-post

raddningstjanst@rtjeh.se

Telefonnummer

020-120 22 20

Telefontider

 • Måndag-fredag klockan 8-16
 • Lördag och söndag stängt
 • Lunchstängt klockan 12-13.

E-post

kundservice@vafabmiljo.se

Kontakta en nämnd

Enköpings kommun har nio politiska nämnder förutom kommunstyrelsen. Nämnderna består av förtroendevalda som utses av kommunfullmäktige. Vardera nämnd har sitt ansvarsområde. Nämndernas viktigaste uppgift är att förverkliga de övergripande målen, som kommunfullmäktige fastställt, till det egna ansvarsområdet.

Kommunens förvaltningar

Om du har avtalat en tid med en tjänsteman hos kommunen hittar du besöksadressen nedan. Här finns också e-postadresser till förvaltnings- och avdelningschefer. Har du frågor eller funderingar ska du i första hand kontakta kommunens kontaktcenter.

Kommunledningsförvaltningen arbetar med strategi, ledning och samordning mellan kommunens förvaltningar och bolag.

Kommunledningsförvaltningen tar även fram underlag till beslut åt kommunstyrelsen. Förvaltningen ansvarar för intern service till samtliga kommunens förvaltningar samt i förekommande fall kommunens bolag. I kommunledningsförvaltningen ingår även kontaktcenter som ger service till kommuninvånare, besökare, företagare och föreningar inom alla kommunens verksamhetsområden.

Kontaktinformation

Vill du komma i kontakt med förvaltningen kan du kontakta kommunens kontaktcenter.

Adresser

Förvaltningen sitter på tre olika platser:

 • Linbanegatan 12, plan 1 och 2
 • Kungsgatan 39
 • Torggatan 21, kontaktcenter

Politiska nämnder

Kommundirektör

Ulrika K Jansson

 • Epost: ulrika.jansson@enkoping.se

Stabschef

Hannu Högberg

Näringslivsavdelningen

Näringslivschef, Cecilia Lööv

Ekonomiavdelningen

Ekonomichef, Hans Nyström

Kansli- och utredningsavdelningen

Kansli- och utredningschef, Per Ekegren

HR- och löneavdelningen (Human Resources)

HR-chef, Håkan Sandberg

Lönechef, Annicka Bernholtz Jonasson

Kommunikations­avdelningen

Kommunikationschef, Cecilia Toresäter

It- och digitaliserings­avdelningen

Digitaliseringschef, Magnus Nideborn

Inköpsavdelningen

Inköpschef, Laila Eklund

Kontaktinformation

Vill du komma i kontakt med förvaltningen kan du kontakta kommunens kontaktcenter.

Besöksadress vid bokade besök

Kungsgatan 23 (i Paushuset)

Besöksadress för övriga ärenden

Torggatan 21 (kommunens kontaktcenter)

Postadress

745 80 Enköping

Politisk nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden

Tillförordnad förvaltningschef

Linda Jacobson

Byggavdelningen

Avdelningschef, Christina Gortcheva

Kart-och GIS-avdelningen

Avdelningschef, Per Lindblad

Miljöavdelningen

Tillförordnad avdelningschef, Ida Wallström

Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar med samhällsbyggnad och samhällsutveckling. Förvaltningen ansvarar för:

 • kommunalt vatten och avlopp
 • kommunens fastigheter
 • gator inom tätorterna
 • parkmiljöer
 • lokalvård i kommunens fastigheter
 • måltider för förskola, skola och inom vård och omsorg.

I uppdraget ingår också detaljplanearbete och markberedskap för bostäder och arbetsplatser.

Kontaktinformation

Vill du komma i kontakt med förvaltningen kan du kontakta kommunens kontaktcenter.

Adress

Gnejsgatan 8, Enköping

Politisk nämnd

Tekniska nämnden

Plex-utskottet

Förvaltningschef

Gunilla Fröman

Biträdande förvaltningschef, Danielle Littlewood

Fastigheter

Fastighetschef, Katarina Härner

Måltidsservice

Kostchef, Viktoria Grönholm

Parker och gator

Park- och gatuchef, Jörgen Wihlner

Plan och exploatering

Plan- och exploateringschef, Patrik Holm

Serviceutveckling

Avdelningschef, Lars Östrot

Staben

Stabschef, Frida Magnusson

Vatten och avlopp

VA-chef, Karin Ols

Socialförvaltningen ansvarar för att du som invånare får det stöd och den hjälp som du har rätt till enligt socialtjänstlagen, när du behöver det. Vi har också ansvaret för samordningen av kommunens brotts- och drogförebyggande arbete.

Besöksadress

Källgatan 4–6, Enköping

Politisk nämnd

Socialnämnden

Förvaltningschef

Socialchef, Lotta Trônet

Verksamhetsområde öppenvård och myndighet

Verksamhetschef, Ann-Marie Nilsson

Administrativa enheten

Administrativ chef, Kenny Jonsson

Upplevelseförvaltningen erbjuder invånarna och turister en mångfald av upplevelser och mötesplatser.

Kontaktinformation

Vill du komma i kontakt med förvaltningen kan du kontakta kommunens kontaktcenter.

Adress

Kaptensgatan 23, Enköping

Politisk nämnd

Upplevelsenämnden

Förvaltningschef

Jonas Nyström

Kultur och Turism

Verksamhetschef, Anna Habbe

Idrott och fritid

Verksamhetschef, Christopher Hoerschelmann

Utveckling och stöd

Chef, Camilla Rosenberg

Utbildningsförvaltningen utbildar barn och elever, från förskola till vuxenutbildning.

Kontaktinformation

Vill du komma i kontakt med förvaltningen kan du kontakta kommunens kontaktcenter.

Adress

Linbanegatan 12, Enköping

Politisk nämnd

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Förvaltningschef

Linda Lindahl

Förskola

Verksamh​​etschef, Elisabeth Ståhl

Grundskola

Verksamh​etschef, Anders Härdevik

Gymnasium

Rektor, Daniel Hellström

Stöd och utveckling (inklusive tillsyn)

Verksamhetschef, Maria Flinck-Thunberg

Vuxenutbildningscentrum

Verksamhetschef, Carina Westh

Utbildningskontoret

Administrativ chef, Ulrika Björn

Vård- och omsorgsförvaltningen ska ge vård, omsorg och service med rätt kvalitet och ett gott och respektfullt bemötande. Vår verksamhet bedrivs i enskilda hem/särskilda boenden utifrån den enskildes behov, och där arbetar medarbetare med olika ansvar.

I Hantverkshuset sitter vård- och omsorgsförvaltningens stab och ledning, avgiftshandläggare, biståndshandläggare, ekonomer, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och it-stöd.

Du är alltid välkommen om du har en fråga som rör vård och omsorg.

Kontaktinformation

Vill du komma i kontakt med förvaltningen kan du kontakta kommunens kontaktcenter.

Kontakta kommunens kontaktcenter

Besöksadress

Rådhusgatan 8, Enköping

Öppettider

 • Dagtid, helgfria vardagar
 • Lunchstängt klockan 12–13

Politisk nämnd

Vård- och omsorgsnämnden

Förvaltningschef

Lotta Tronêt

Administration

Administrativ chef, Barbara Lundgren

Bistånd

Verksamhetschef, Agnetha Resin

LSS, psykiatri och hemtjänst

Verksamhetschef, Agneta Åkesson

Kommunrehab

Verksamhetschef, Sirpa Huisman

Äldreomsorg

Verksamhetschef, Maria Palm

Så hanterar vi dina person­uppgifter

När du kontaktar kommunen skriftligt via exempelvis e-post eller post, registrerar vi det du skrivit. Alla har rätt att begära att få läsa det du skickat in. Det beror på att det blir en så kallad allmän handling. I vissa fall är handlingar skyddade av sekretess.

Rätten att begära ut allmänna handlingar är skyddad i svensk grundlag och kallas för offentlighetsprincipen. Detta innebär också att vi ofta måste spara dina personuppgifter. Om dina personuppgifter tillhör ett ärende så kommer uppgifterna hanteras för handläggningen.

Vill du veta mer om hur dina personuppgifter hanteras och dina rättigheter kan du fråga din handläggare eller läsa på enkoping.se/personuppgifter.