Person­uppgifter (GDPR)

Dataskydds­förordningen eller GDPR styr hur man får behandla personuppgifter. Läs om hur vi hanterar personuppgifter eller begär rättelse eller radering.

Hitta på sidan

Du har rätt att veta vilka personuppgifter kommunen har om dig och hur de hanteras. Du har också rätt att bland annat begära rättelse och radering.

Du kan skicka e-post till kommunen på:

E-post: kommunen@enkoping.se

Du kan också skicka e-post till respektive nämnd.

Du kan mejla kommunens dataskyddsombud direkt på:

E-post: dataskyddsombud@enkoping.se

GDPR står för General Data Protection Regulation. I Sverige heter den Dataskyddsförordningen.