Anslags­tavla

Anslagstavlan tillkännager möten och beslut, till exempel:

  • kommunfullmäktiges möten
  • justering av protokoll
  • tillkännagivanden av översiktsplaner och detaljplaner enligt plan- och bygglagen.

Du har rätt att överklaga beslut.

Kommunfullmäktiges sammanträde

Det finns inga meddelanden just nu

Anslag av protokoll

Beslutande organ: Kommunstyrelsen

Datum för sammanträde: 2022-09-27

Paragrafer: 147 - 149, 151 - 175

Anslaget: 2022-10-05

Tas ner: 2022-10-27

Sista dag att överklaga: 2022-10-27

Protokoll, 2022-09-27, § 147 - 175.pdf

Beslutande organ: Upplevelsenämnden

Datum för sammanträde: 2022-09-15

Paragrafer: 49 - 58

Anslaget: 2022-09-28

Tas ner: 2022-10-20

Sista dag att överklaga: 2022-10-19

Protokoll-2022-09-15.pdf

Beslutande organ: Kommunstyrelsen

Datum för sammanträde: 2022-09-27

Paragrafer: 149-150

Anslaget: 2022-09-27

Tas ner: 2022-10-19

Sista dag att överklaga: 2022-10-19

Protokoll KS 2022-09-17, § 149-150.pdf

Beslutande organ: Kommunfullmäktige

Datum för sammanträde: 2022-09-19

Paragrafer: §§ 110-136

Anslaget: 2022-09-26

Tas ner: 2022-10-18

Sista dag att överklaga: 2022-10-18

Protokoll KF 2022-09-19.pdf

Beslutande organ: Vård- och omsorgsnämnden

Datum för sammanträde: 2022-09-14

Paragrafer: 74-91

Anslaget: 2022-09-22

Tas ner: 2022-10-14

Sista dag att överklaga: 2022-10-13

von-protokoll-2022-09-14.pdf

Beslutande organ: Tekniska nämnden

Datum för sammanträde: 2022-09-14

Paragrafer: 76-88

Anslaget: 2022-09-21

Tas ner: 2022-10-13

Sista dag att överklaga: 2022-10-12

protokoll-tn-2022-09-14.pdf

Beslutande organ: Miljö- och byggnadsnämnden

Datum för sammanträde: 2022-09-14

Paragrafer: § 154-179

Anslaget: 2022-09-21

Tas ner: 2022-10-14

Sista dag att överklaga: 2022-10-13

Protokoll MBN 2022-09-14 sid 1.pdf

Beslutande organ: Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskott

Datum för sammanträde: 2022-09-15

Paragrafer: § 72-87

Anslaget: 2022-09-21

Tas ner: 2022-10-13

Sista dag att överklaga: 2022-10-12

Protokoll_Plex_2022-09-15.pdf

Beslutande organ: Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Datum för sammanträde: 2022-09-14

Paragrafer: §134-157

Anslaget: 2022-09-20

Tas ner: 2022-10-12

Sista dag att överklaga: 2022-10-11

Protokoll_UAN_2022-09-14.pdf

Beslutande organ: Valnämnden

Datum för sammanträde: 2022-09-15

Paragrafer: §§ 68 - 75

Anslaget: 2022-09-19

Tas ner: 2022-10-11

Sista dag att överklaga: 2022-10-11

Protokoll, valnämnden 2022-09-15.pdf

Beslutande organ: Socialnämnden

Datum för sammanträde: 2022-09-12

Paragrafer: 128-143 varav paragraf 143 är omedelbar justerad

Anslaget: 2022-09-17

Tas ner: 2022-10-08

Sista dag att överklaga: 2022-10-07

Protokoll SN 2022-09-12_Bortredigerad.pdf

Beslutande organ: Socialnämndens arbetsutskott

Datum för sammanträde: 2022-09-12

Paragrafer: 261-276, varav paragraf 247 är omedelbart justerad

Anslaget: 2022-09-17

Tas ner: 2022-10-08

Sista dag att överklaga: 2022-10-07

Beslutande organ: Valnämnden

Datum för sammanträde: 2022-09-14

Paragrafer: §§ 65-67

Anslaget: 2022-09-15

Tas ner: 2022-10-07

Sista dag att överklaga: 2022-10-07

Protokoll_valnämnden 2022-09-14.pdf

Beslutande organ: $protokoll.organ

Datum för sammanträde: $protokoll.meetingDate

Paragrafer: §

Anslaget: 2022-05-20

Tas ner: $protokoll.unpublishDate

Sista dag att överklaga: $protokoll.appealDate

Protokoll-2022-05-17.pdf

Beslutande organ: Valnämnden

Datum för sammanträde: 2022-04-28

Paragrafer: §§ 18-24

Anslaget: 2022-05-05

Tas ner: $protokoll.unpublishDate

Sista dag att överklaga: 2022-05-27

Protokoll_valnämnden 2022-04-28.pdf

Övriga anslag

Ansökan om bygglov för pumphus vid Enköpingsån

Miljö- och byggnadsnämnden i Enköping har fått in en ansökan om bygglov för nybyggnad av pumphus samt rivning för befintligt pumphus på fastigheten Munksundet 24:29. Del av pumphuset placeras på mark som är avsedd för gata, park eller plantering i gällande stadsplan. Innan miljö- och byggnadsnämnden fattar ett beslut kan du lämna skriftliga synpunkter på ärendet. Handlingarna som hör till ärendet finns digitalt hos kontaktcenter på Kungsgatan 39 i Enköping och på enkoping.se/anslagstavla. För att vi ska kunna ta ställning till dina synpunkter behöver vi dem senast 15 oktober. Skriv att synpunkterna rör ärende 2022-718, Munksundet 24:29. Skicka dina synpunkter via e-post till bygglov@enkoping.se eller per brev till: Enköpings kommun Miljö- och byggnadsförvaltningen 745 80 Enköping

Anslaget: 2022-10-01

Tas ner: 2022-10-15

Kungörelse 2022-718 Munksundet 24.29.pdf