Anslags­tavla

Anslagstavlan tillkännager möten och beslut, till exempel:

  • kommunfullmäktiges möten
  • justering av protokoll
  • tillkännagivanden av översiktsplaner och detaljplaner enligt plan- och bygglagen.

Du har rätt att överklaga beslut.

Kommunfullmäktiges sammanträde

Det finns inga meddelanden just nu

Anslag av protokoll

Beslutande organ: Kommunstyrelsen

Datum för sammanträde: 2023-05-29

Paragrafer: §110-127,130-151

Anslaget: 2023-06-07

Tas ner: $protokoll.unpublishDate

Sista dag att överklaga: 2023-06-28

Protokoll KS 2023-05-29.pdf

Beslutande organ: Överförmyndarnämnden

Datum för sammanträde: 2023-05-15

Paragrafer: §§81-155

Anslaget: 2023-06-02

Tas ner: 2023-06-26

Sista dag att överklaga: 2023-06-26

Anslag, 2023-05-15.pdf

Beslutande organ: Tekniska nämnden

Datum för sammanträde: 2023-05-25

Paragrafer: 58-74

Anslaget: 2023-05-30

Tas ner: 2023-06-22

Sista dag att överklaga: 2023-06-21

protokoll-tn-2023-05-25.pdf

Beslutande organ: Miljö- och byggnadsnämnden

Datum för sammanträde: 2023-05-25

Paragrafer: § 84-105

Anslaget: 2023-05-30

Tas ner: 2023-06-23

Sista dag att överklaga: 2023-06-22

Protokoll MBN 2023-05-25 sid 1.pdf

Beslutande organ: Socialnämnden

Datum för sammanträde: 2023-05-23

Paragrafer: 87-100

Anslaget: 2023-05-30

Tas ner: 2023-06-20

Sista dag att överklaga: 2023-06-19

Protokoll 230523.pdf

Beslutande organ: Socialnämndens arbetsutskott

Datum för sammanträde: 2023-05-23

Paragrafer: 118-133, varav 120 och 132 är omedelbart justerade

Anslaget: 2023-05-30

Tas ner: 2023-06-20

Sista dag att överklaga: 2023-06-19

Beslutande organ: Upplevelsenämnden

Datum för sammanträde: 2023-05-25

Paragrafer: 47 - 58

Anslaget: 2023-05-29

Tas ner: 2023-06-20

Sista dag att överklaga: 2023-06-21

Protokoll-2023-05-25.pdf

Beslutande organ: Upplevelsenämnden

Datum för sammanträde: 2023-05-25

Paragrafer: § 59

Anslaget: 2023-05-29

Tas ner: 2023-06-20

Sista dag att överklaga: 2023-06-21

Protokoll § 59.docx.pdf

Beslutande organ: Kommunstyrelsen

Datum för sammanträde: 2023-05-29

Paragrafer: §128-129

Anslaget: 2023-05-29

Tas ner: 2023-06-20

Sista dag att överklaga: 2023-06-19

Protokoll § 128-129.pdf

Beslutande organ: Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

Datum för sammanträde: 2023-05-16

Paragrafer: 4-6

Anslaget: 2023-05-29

Tas ner: 2023-06-16

Sista dag att överklaga: 2023-06-15

Beslutande organ: Vård- och omsorgsnämnden

Datum för sammanträde: 2023-05-24

Paragrafer: 67-83

Anslaget: 2023-05-29

Tas ner: 2023-06-20

Sista dag att överklaga: 2023-06-19

von-protokoll-2023-05-24.pdf

Beslutande organ: Valnämnden

Datum för sammanträde: 2023-05-23

Paragrafer: §§ 6 - 15

Anslaget: 2023-05-26

Tas ner: 2023-06-19

Sista dag att överklaga: 2023-06-19

Protokoll, valnämnden 2023-05-23.pdf

Beslutande organ: Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Datum för sammanträde: 2023-05-17

Paragrafer: §82-104 varav paragraferna 90 och 91 är omedelbart justerade

Anslaget: 2023-05-25

Tas ner: 2023-06-16

Sista dag att överklaga: 2023-06-15

UAN-protokoll-2023-05-17(web).pdf

Beslutande organ: Socialnämndens arbetsutskott

Datum för sammanträde: 2023-05-23

Paragrafer: 120 och 132, övriga paragrafer justeras i ordinarie protokoll

Anslaget: 2023-05-24

Tas ner: 2023-06-14

Sista dag att överklaga: 2023-06-13

Beslutande organ: Socialnämndens arbetsutskott

Datum för sammanträde: 2023-05-22

Paragrafer: 117

Anslaget: 2023-05-23

Tas ner: 2023-06-13

Sista dag att överklaga: 2023-06-12

Beslutande organ: Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskott

Datum för sammanträde: 2023-05-17

Paragrafer: 32-43

Anslaget: 2023-05-22

Tas ner: 2023-06-11

Sista dag att överklaga: 2023-06-10

plex_protokoll_17maj2023_web.pdf

Beslutande organ: Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Datum för sammanträde: 2023-05-17

Paragrafer: §90-91

Anslaget: 2023-05-17

Tas ner: 2023-06-08

Sista dag att överklaga: 2023-06-07

Protokoll § 90-91.pdf

Beslutande organ: Kommunstyrelsen

Datum för sammanträde: 2023-05-02

Paragrafer: §104-109

Anslaget: 2023-05-03

Tas ner: $protokoll.unpublishDate

Sista dag att överklaga: 2023-05-24

Protokoll KS 2023-05-02.pdf

Beslutande organ: Överförmyndarnämnden

Datum för sammanträde: 2023-02-13

Paragrafer: §§ 33-47

Anslaget: 2023-03-03

Tas ner: $protokoll.unpublishDate

Sista dag att överklaga: 2023-03-27

Anslag, 2023-02-13 (1).pdf

Beslutande organ: Kommunstyrelsen

Datum för sammanträde: 2022-10-25

Paragrafer: § 179

Anslaget: 2022-10-25

Tas ner: $protokoll.unpublishDate

Sista dag att överklaga: 2022-11-16

Protokoll, ks 2022-10-25, § 179.pdf

Beslutande organ: $protokoll.organ

Datum för sammanträde: $protokoll.meetingDate

Paragrafer: §

Anslaget: 2022-05-20

Tas ner: $protokoll.unpublishDate

Sista dag att överklaga: $protokoll.appealDate

Protokoll-2022-05-17.pdf

Beslutande organ: Valnämnden

Datum för sammanträde: 2022-04-28

Paragrafer: §§ 18-24

Anslaget: 2022-05-05

Tas ner: $protokoll.unpublishDate

Sista dag att överklaga: 2022-05-27

Protokoll_valnämnden 2022-04-28.pdf

Övriga anslag

Det finns inga meddelanden just nu