Personliga ombud

Om du har fyllt 18 år och har svårigheter i din vardag, en funktionsnedsättning eller har mått psykiskt dåligt en längre tid kan du få ett personligt ombud.

Detta gör ett personligt ombud

Ditt personliga ombud ger dig hjälp när du ska ha kontakt med olika myndigheter och stöttar dig i din rehabilitering. Du får själv berätta vad du tycker att du behöver hjälp med och vad som är viktigast för dig.

Personligt ombud arbetar direkt på ditt uppdrag, under en begränsad tid och är helt fristående från myndigheter och vårdorganisationer. Det är en viktig skillnad mot god man och förvaltare som utses av tingsrätten och är ett uppdrag som vanligtvis sträcker sig över många år. Personligt ombuds uppdrag är att hjälpa dig att få det stöd du behöver för att leva det liv du vill. Det kan innebära att söka olika stöd- och hjälpinsatser från kommunen, till exempel god man.

Det kostar ingenting och din kontakt med ett personligt ombud är skyddad av sekretess. Du, tillsammans med ditt personliga ombud, bestämmer vilka som ombudet får prata med i frågor som rör dig.

Om du redan kontakt med flera myndigheter

Om du tillhör målgruppen psykiskt långtidssjuka över 18 år, och har ett stöd från samhället som du inte tycker fungerar så bra, kan du ta hjälp av personligt ombud för att få stöd i den förändring du vill ha.

Så går det till att få personligt ombud

I Enköpings kommun finns två personliga ombud. Är det svårt att ta den första kontakten kan du ta hjälp av någon som du litar på. Du behöver inte berätta hela din livshistoria. Däremot ska du vara beredd på att svara på några frågor för att de ska kunna bedöma om personligt ombud är det rätta för just dig. De behöver förstå din livssituation och om du tillhör målgruppen ”personer med långvarig psykisk ohälsa som har svårigheter i sin vardag”, och få ställa lite frågor om vilka resurser du själv har att hantera din situation.

Om de bedömer att du kan ha rätt till personligt ombud får du en tid där du vanligen får träffa dem. Därefter bestäms om du får personligt ombud och vem det blir. Ert samarbete inleds med att ni får tid att lära känna varandra och att du får lyfta fram de frågor du vill arbeta med. Ditt personliga ombud arbetar på ditt uppdrag utifrån dina önskemål men tillsammans med dig.

De kan bland annat:

  • tillsammans med dig komma fram till vilket behov av stöd du har och vad de kan hjälpa dig med.
  • stötta dig vid kontakt med myndigheter och vårdinrättningar.
  • hjälpa dig att ansöka om det du är i behov av.
  • ge dig professionellt och medmänskligt stöd.
  • stödja och utveckla ditt nätverk.
  • påtala brister i samhällets insatser för personer med psykisk funktionsnedsättning.

Kontakta oss

Ulrika Lundblad
Telefon: 0171-62 59 69
E-post: ulrika.lundblad@enkoping.se

Jeanette Stake
Telefon: 0171-62 59 68
E-post: jeanette.stake@enkoping.se 

Besöksadress:
Kryddgårdsgatan 28, 749 35 Enköping

Två kvinnor står tillsammans i en korridor.

Från vänster: Jeanette Stake, Ulrika Lundblad.