Färdtjänst och sjukresor

Välj färdtjänst om du har en funktionsnedsättning eller inte kan resa på egen hand. Ska du åka till sjukvården använder du istället Region Uppsalas sjukresor.