Hygien­verksamhet

När du planerar att starta en hygienverksamhet kan du behöva göra en anmälan till kommunens miljöavdelning innan du får starta.

Hitta på sidan

Om verksamheten du ska starta är anmälningspliktig måste du lämna in en komplett anmälan till kommunen senast sex veckor innan den planerade starten.

Om du inte anmäler verksamheten i tid kan du få betala en miljösanktionsavgift.

Följ vår guide som visar om du behöver göra en anmälan eller inte. I den kan du också läsa mer om egenkontroll, tillsyn och avgifter för olika verksamheter.

Från och med den 1 juli 2021 ingår även stickande skärande verksamhet i anmälningsplikten, där det finns risk för annan smitta än blodsmitta. I dagsläget bedömer Socialstyrelsen att följande behandlingar är anmälningspliktiga: Barberare, öronhåltagning med steril engångskasett, nagelsalonger och pedikyrverksamhet, som använder sig av stickande/skärande verktyg. Fler verksamheter kan tillkomma. Verksamheter med risk för blodsmitta, som exempelvis tatuerare och fotvård, omfattas redan idag.

Det innebär att du blir anmälningspliktig oavsett om du ska starta en sådan verksamhet eller om du sedan tidigare bedriver en sådan verksamhet.

Är du osäker på om du ska anmäla?

Är du osäker på om din behandling är anmälningspliktig eller inte, skicka ändå in en anmälan så gör vi en bedömning. Om vi bedömer att du inte är anmälningspliktig kommer vi avsluta din anmälan och du kommer inte behöva betala någon avgift.

Läs mer om ändringen av anmälningsplikten

Ändringen innebär också att tillsynsansvarig för estetiska injektionsbehandlingar som exempelvis fillers, gå över till Inspektionen för vård- och omsorg (IVO). Verksamheter som redan utför injektionsbehandlingar behöver anmäla sin verksamhet till IVO.