Mat­förgiftning

Om du misstänker att du blivit matförgiftad är det viktigt att du anmäler det till kommunen. Sen kontrollerar vi verksamheten du anmält.

Om du misstänker att du har blivit matförgiftad kan du anmäla det till oss i vår e-tjänst eller på telefon. Vi hjälper dig gärna att fylla i din anmälan.

Du kan välja att vara anonym, men då kan vi inte informera dig om vad som händer i ärendet.

Det är viktigt att du skickar in din anmälan så snabbt som möjligt. Då har vi större chans att förhindra att fler blir sjuka.

Spar rester i kylen

Om du har rester kvar av maten som du misstänker att du blivit sjuk av är det bra om du sparar det i kylen. Då kan vi ta ett prov på maten.

Ring in din anmälan

Du kan också ringa in din anmälan. Då kommer vi att fråga var du åt och vad du tror att du blev sjuk av eller om du åt något hemma som gjorde att du blev sjuk. Vi behöver också veta hur många som åt maten, hur många som blev sjuka, när du åt, när du blev sjuk, vilka symtom du fick och om du sökt läkarvård.

Vad som händer när du anmäler misstanke om matförgiftning

  1. Du anmäler misstanke om matförgiftning.
  2. När vi får din anmälan registrerar vi ett ärende och utser en handläggare.
  3. Vi gör en utredning. I utredningen kan vi till exempel inspektera livsmedelsverksamheten och ta prover på de livsmedel som du misstänker har orsakat matförgiftningen.
  4. Om vi behöver mer information från dig i utredningen, kontaktar vi dig. Om du har valt att vara anonym kan vi inte kontakta dig.
  5. Om det visar sig att livsmedelsverksamheten har orsakat matförgiftningen kan det leda till en sanktion mot verksamheten. En sanktion kan till exempel vara att vi förelägger livsmedelsverksamheten att åtgärda bristerna eller att vi utfärdar ett försäljningsstopp.
  6. När vi har avslutat utredningen kontaktar vi dig för att informera om vad som har hänt i ärendet. Om du har valt att vara anonym kan vi inte återkomma till dig.

Lämna klagomål på hantering av livsmedel

Om du inte har blivit sjuk men har klagomål på hur en livsmedelsverksamhet hanterar livsmedel vill vi att du kontaktar oss.