Vård- och omsorgs­nämnden

Vård- och omsorgsnämnden ska tillsammans med andra aktörer ge bra och nära vård, omsorg, stöd och service.

Nämnden styrs av en ordförande och en vice ord­förande samt ytterligare sju ledamöter och sju ersättare. Nämnden har ett arbetsutskott.

Vård- och omsorgsnämnden har en egen förvaltning som heter vård- och omsorgsförvaltningen.

Vanliga frågor

För vem finns vård- och omsorgsnämnden till?

Nämndens kunder utgörs främst av

  • Personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning och eller sjukdom (alla åldrar)
  • Personer med behov av hemsjukvård mer än 14 dagar (vuxna)
  • Personer med behov av rehabilitering eller tekniska hjälpmedel (vuxna)
  • Personer som har behov av anpassning av bostaden för att kunna bo kvar i eget boende (alla åldrar)
Vilket ansvarsområde har vård- och omsorgsnämnden?

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för vård och omsorg till kommunens invånare som har laglig rätt till det.

Nämndens ansvarsområden

Vad jobbar nämnden med?

Vi har både längre och kortare projekt på gång inom nämnden.

Projekt och uppdrag

När sammanträder nämnden?

Under 2019 sammanträder vård- och omsorgsnämnden i Hantverkshuset, Rådhusgatan 8 den 17 januari, 21 februari, 28 mars, 25 april, 23 maj, 25 juni (extra sammanträde), 20 augusti (ändrat datum), 26 september, 24 oktober, 21 november och 19 december.

Fördjupning

Kontakt

Hittar du inte svaret på din fråga?