PLEX-utskottet

Här kan du ta del av plan-, mark och exoploaterings­utskottets kallelser och protokoll från 2020 och framåt.

Plan-, mark- och exploateringsutskottet (plex-utskottet) ansvarar i huvudsak för att ta initiativ och bereda detaljplaner samt andra planer inom samhällsplaneringen och vara drivande i arbetet med kommunens översiktsplan och fördjupade översiktsplaner.

Plex-utskottet styrs av en ordförande och en vice ordförande samt ytterligare fem ledamöter och sju ersättare.

Plex-utskottet har ingen egen förvaltning. Samhällsbyggnadsförvaltningen utför uppgifter som beslutas i plex-utskottet på kommunstyrelsens uppdrag.

Sammanträdesdatum 2023

  • 1 februari
  • 1 mars
  • 29 mars
  • 17 maj
  • 7 juni
  • 23 augusti
  • 13 september
  • 11 oktober
  • 15 november
  • 6 december

Insyn och kontaktuppgifter