Tekniska nämnden

Tekniska nämnden ska se till att det finns välskötta kommunala fastigheter, rent vatten, väl underhållna och säkra vägar, unika parkmiljöer samt bra och goda måltider.

Nämnden styrs av en ordförande och
en vice ordförande samt ytterligare sju ledamöter och sju ersättare. Nämnden hara ett arbetsutskott.

Tekniska nämnden har en egen förvaltning som heter samhällsbyggnadsförvaltningen.

Vanliga frågor

Under 2021 sammanträder tekniska nämnden:

  • 17 februari
  • 17 mars
  • 21 april
  • 19 maj
  • 16 juni
  • 22 september
  • 20 oktober
  • 17 november
  • 15 december

Under 2020 kommer vi att fokusera på hållbar och klimatsmart utveckling, trygga och säkra miljöer och ändamålsenliga lokaler.

Hållbar och klimatsmart utveckling kommer att genomsyra vårt arbete på många olika sätt. Vi kommer bland annat att arbeta med trafik, krav i livsmedelsupphandlingar och ökad produktion av solenergi.

Trygga och säkra miljöer är alltid i fokus för tekniska nämnden och här kommer vi att påbörja förverkligandet av trafikstrategi och parkeringspolicy för att göra kommunen säkrare och mer attraktiv för både gående och cyklister. Förbättrad belysning är ett annat viktigt område för att öka tryggheten i våra offentliga miljöer.

Ändamålsenliga lokaler är ett annat stort och viktigt område att arbeta med i samverkan med de nämnder som är beställare och hyresgäster i våra fastigheter. Här finns flera viktiga och stora projekt att arbeta med för att göra dessa så bra som möjligt för verksamheterna men också att bygga ekonomiskt och klimatsmart.

Vi skall bidra till ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet i våra verksamheter. Det kommer vi att göra genom inom energi, livsmedel, naturvård, dricksvatten och avloppsrening. I det arbetet är också Agenda 2030, miljödiplomeringsarbetet, den nationella livsmedelsstrategin och kommunens hållbarhetslöften viktiga.

Trygghet och säkerhet i våra offentliga utemiljöer är ett annat viktigt område för oss. Här arbetar vi med att skapa trygga och attraktiva miljöer.

Eftersom vi som kommun växer snabbt så behövs det nya och ändamålsenliga lokaler för bland annat skolor, äldreomsorg och kultur. Här kommer vi att arbeta tillsammans med andra nämnder för att göra det möjligt för bland andra elever och lärare att verka i bra miljöer, såväl inomhus som utomhus.

TN är en förkortning av tekniska nämnden.

Fördjupning

Relaterade sidor till tekniska nämnden

Relaterade dokument till tekniska nämnden

Kontakt

Hittar du inte svaret på din fråga?