Håll sikten fri

Enköpings kommun vill ge dig en säker trafikmiljö. Till vår hjälp har vi polis, räddningstjänst, näringsliv och olika intresseorganisationer.

Bättre sikt kan rädda liv

Men vi behöver också din hjälp. Se därför till att häckar och buskar inte skymmer sikten i trafiken. Det leder till en säkrare trafikmiljö.

Varje år skadas nämligen människor på grund av skymd sikt. Vi rekommenderar att du genomför några enkla åtgärder före och under sommaren, som på lång sikt kan minska skador och rädda liv. I den här foldern får du som är tomtägare veta mer om hur du kan förbättra säkerheten.

Regler kring häckar, träd och buskar

Genom att hålla buskar och häckar låga nära korsningar förbättrar du sikten och gör trafiksäkerheten bättre. Kommunen arbetar med att skapa trafiksäkra miljöer på gator och allmänna platser. Det gör vi tillsammans med Trafikverket, polisen och olika intresseorganisationer.​

Det som är viktigt är att häcken inte skymmer sikten för de som går, cyklar eller kör bil. Häcken bör därför inte vara högre än 80 centimeter nära en korsning.

​Den som vill gå på en trottoar utanför ett hus ska kunna göra det utan att störas av träd och buskar som vuxit ut från tomten innanför. Det är fastighetsägarens ansvar att se till att växtligheten inte växer för långt ut över trottoaren.

Några tips om träd och buskar

För att behålla bra sikt är det viktigt att förutse trädens utveckling redan då de planteras. Tänk på hur stora de kan bli och placera dem tillräckligt långt från vägen.

Växterna breder ut sig olika mycket beroende på art, jord, klimatzon och hur bra du sköter om dem. Vill du vill ha mer information kan du prata med plantskolorna, som ger dig tips på arter som passar din trädgårds klimat och funktion. Där kan du också få skötselråd.

Tänk på att stora buskar och träd bör planteras minst 2 meter innanför tomtgränsen. Häck- och buskplantor bör planteras 60 centimeter innanför gränsen.

Illustration av hur buskar och träd bör planteras på tomten. Se beskrivning innan bilden.

Hur hög bör häcken vara?

Utfart mot gata

Om du har en utfart mot en gata eller gångbana bör växterna inte vara högre än 80 centimeter, inom en triangel med fri sikt minst 2,5 meter från gatan eller gångbanan.

Illustration av hur höga buskar får vara vid utfart mot gata. Se beskrivning innan bilden.

Tomt intill gata

Häckar, buskar och träd får bara växa på den egna tomten. Om de i stället växer ut över en gata eller en gångbana måste du se till att det finns fri höjd för trafikanter att passera. Höjden måste vara minst 2,5 meter över en gångbana, 3,2 meter över en cykelbana och 4,6 meter över en körbana.

Illustration av hur mycket växtlighet får sticka ut från tomten över gångbana, cykelbana och körbana. Se beskrivning innan bilden.

Hörntomt

Om din tomt ligger intill en gångbana, en cykelbana eller en gata får växterna inte vara högre än 80 centimeter, inom en triangel med fri sikt minst 10 meter på varje sida.

Bilderna på sidan är hämtade från Kommunförbundet. Enköping 160502

Illustration av hur höga buskarna får vara om man har en hörntomt. Se beskrivning innan bilden.

Relaterad information