Omnia daglig verksamhet

Omnia erbjuder meningsfull syssel­sättning till dig som vuxen med insatser inom lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Foto på en grupp med människor från Omnias dagliga verksamhet mot en husvägg

Daglig verksamhet innebär gruppverksamhet i umgänge med andra. I vissa fall krävs mer individuella lösningar. För vissa innebär det en verksamhet som riktar sig mot en framtid inom arbetslivet genom lönearbete. För andra kan det innebära en meningsfull verksamhet genom sinnesstimulering eller träning av olika färdigheter. Verksamheten ska så långt som det är möjligt sträva efter att likna ett vanligt arbetsliv, men vara anpassad utifrån dina behov.

Vårt utbud

Omnia har fyra inriktningar:

  • aktivitetsinriktningen
  • samhällsinriktningen
  • tjänsteinriktningen
  • individinriktningen

Det är sysselsättningens och arbetets karaktär som skiljer inriktningarna åt. Våra aktivitets- och arbetsplatser finns på flera olika ställen i Enköping, både centralt och på landsbygden.

Omnia är den enda utföraren av daglig verksamhet i Enköpings kommun.

Vår externa verksamhet, Adastra, samverkar med näringslivet och den offentliga sektorn för dig som har mål om att ha en sysselsättning på en extern arbetsplats eller komma ut i lönearbete.

Ansökan

För att söka plats i en daglig verksamhet behöver du ha ett biståndsbeslut. För att få daglig verksamhet ska du omfattas av LSS-lagen, vara mellan 18 och 65 år och inte redan utbilda dig eller ha ett arbete.

Kommunens LSS-handläggare beslutar om du har rätt till insatsen. Kontakta kommunens biståndshandläggare för att ansöka om plats i daglig verksamhet.

Telefon: 0171-62 50 00

Omnias inriktningar

Aktivitetsinriktningen

Grupper som ingår i inriktningen: Sensus, Fokus, Upplevelse, Vilsam och Sirius.

Målgruppen för aktivitetsinriktningen är personer med autism, intellektuella-, fysiska- och motoriska funktionsnedsättningar, samt personer med hjärnskador som inte är medfödda.

Vi erbjuder anpassade gruppaktiviteter och till viss del individuella, samt arbetsuppgifter. Vi utgår från önskemål, behov och förutsättningar. Målet är att göra det som arbetstagarna önskar och att ge en så stimulerande arbetsdag som möjligt tillsammans med andra, samtidigt som vi aktivt arbetar med kommunikation och tydlighet.

Kognitiva hjälpmedel

I det dagliga arbetet använder vi olika kognitiva hjälpmedel för att tydliggöra tid, arbetsuppgifter, information, struktur och valmöjligheter. Som kommunikationsstöd använder vi tecken som stöd, dator och surfplattor med appar anpassade efter dina behov och förutsättningar. Vi har arbetsuppgifter och aktiviteter både inom- och utomhus.

Samhällsinriktningen

Grupper som ingår i inriktningen:

Adastra

Adastra är en extern funktion inom Omnias dagliga verksamhet. Det betyder att vår uppgift är att tillsammans med dig hitta en meningsfull sysselsättning på en arbetsplats inom Enköping. Genom dina intressen, stödbehov och erfarenheter tar du och din arbetsanpassare reda på vilken sorts arbetsplats som passar dig. Utifrån det letar vi sedan efter en passande arbetsplats. På arbetsplatsen får du en handledare som blir din närmaste kontaktperson i arbetet och som finns kvar som stöd efter dina behov.

Studio Nova

På Studio Nova arbetar vi främst med media och sociala medier. Genom samarbete med övriga funktioner inom Omnia uppdaterar vi verksamhetens Facebooksida och Instagram som finns på:

Vi gör Omniabladet där vi publicerar våra artiklar, recensioner, matrecept och reportage från studiebesök vi varit på. Genom Omniabladet har vi även ett samarbete med tidningen Mitt i Enköping, där vi har möjlighet att skriva krönikor eller reportage. Tidningen är gratis och delas ut till hela Enköping. Utöver detta gör vi även poddar och vloggar som publiceras där poddar finns, samt på Youtube.

Teater Stjärnskott

På Teater Stjärnskott arbetar vi med teater, musik, rekvisita och skapande.

I vår ateljé skapas scenografier, rekvisita och kostymer till våra föreställningar. Vi arbetar utifrån olika teman som kan vara kopplade till exempelvis hötider eller säsong. Ibland har vi utställning och tillverkar saker till försäljning. Teater Stjärnskott ansvarar för butiken på Omnia.

I musik- och teatergruppen arbetar vi utifrån varje individs förusättningar och vilja att uttrycka sig genom musik och teater. Arbetet utförs framförallt i grupp, men även individuellt. Du får utvecklas både som person och i ditt arbete. Alla ska känna sig delaktiga och uppleva att det är meningsfullt att gå till arbetet. Skaparglädje och gemenskap är vårt motto, man ska ha kul på jobbet.

Café Kryddgården

Omnias dagliga verksamhet har en caféfunktion på Kryddgårdens äldreboende. Där driver vi ett café och säljer till personer som vill njuta av en fikastund. Vår huvudsakliga uppgift är att baka, diska, leverera fika till konferensgäster och sälja fika. Andra arbetssysslor är att städa, tvätta, blomvård och hjälpa till vid olika högtider och evenemang.

Samarbete med EHB

Vi har ett gott samarbete med Enköpings hyresbostäder, EHB. I dagsläget har vi två grupper som utför arbetsuppgifter på uppdrag av EHB. Som arbetstagare bär du EHB:s arbetskläder och får stöd i arbetet av medarbetarna från Omnia.

Företagsteam EHB Söder

Ett företagsteam består av flera arbetstagare som arbetar med stödassistenter och stödpedagoger från Omnias dagliga verksamhet på plats. Arbetet utförs på ett företag i en befintlig arbetsmiljö. EHB Söder utgår från kontoret på Lillsidan-området. Där arbetar vi med olika typer av markskötsel, från gräsklippning till plantering av blommor. Vi arbetar även med viss fastighetsskötsel och utför uppdrag som vi får från EHB:s personal.

EHB Norr

EHB Norr håller till i egna lokaler i Romberga-området. Arbetsuppgifterna utförs på uppdrag från EHB, med möjlighet att utföra dessa i ett lugnare tempo. Arbetsuppgifterna varierar och anpassas efter säsong. De består bland annat av markskötsel som skräpplockning och plantering av blommor. Vi arbetar även med fastighetsskötsel i olika formar.

Tjänsteinriktningen

I tjänsteinriktningen ingår följande grupper:

Ena-Lego

Ena-Lego är en producerande funktion där du utför montering och paketering av rörklämmor, hämtar enklare återvinning hos privatpersoner och lämnar på återbruket.

Skogsfunktionen

Denna funktion har fysiska arbetsmoment där arbetet mestadels är utomhus. De flesta arbetsuppgifter finns på gården där Skogen ligger. Skogen samverkar även med andra förvaltningar där vi tar hand om vissa grillplatser i kommunen genom att fylla på ved och ta hand om sophanteringen.

Service och vaktmästeriet

Inom service och vaktmästeriet ansvarar vi för att hämta papper och restprodukter inom andra verksamheter i Enköpings kommun. Andra arbetsuppgifter är transport av varor, enklare servicearbeten och demontering. Snickeriet och tillverkning görs till Omnias butik för försäljning.

Tvättgruppen

Tvättgruppen ansvarar för att tvätta hemtjänstens arbetskläder. Möjlighet till promenad, montering och pyssel finns under dagen.

Individinriktningen

I individinriktningen ingår följande grupper:

Solum

Solum arbetar individuellt med varje arbetstagare. Arbetet är strukturerat och det finns dagsscheman som är anpassade till dina behov och förmågor. Arbetsuppgifterna är att köra tvätt mellan hemtjänst och Tvättgruppen, samt att hämta och leverera varor i övriga funktioner i vår verksamhet. Du får bland annat vara mycket ute i naturen, promenera, elda och mata höns.

Solis

Solis arbetar individuellt med varje arbetstagare. Arbetet är strukturerat och det finns dagsscheman som är anpassade till dina behov och förmågor. Funktionen är skapande och använder kreativitet i sin sysselsättning samt utför andra uppdrag som sophantering inom kommun.

Omnias värdegrund

Vår värdegrund bygger på inflytande, trygghet, respektfullt bemötande och en meningsfull vardag. Hos oss har du inflytande över hur, när och av vem hjälpen ska utföras. Du ska känna dig trygg i att vi gör det vi lovar och håller det vi kommit överens om. Du ska bli vänligt och respektfullt bemött och känna att du har en meningsfull vardag.

Arbetssätt och metoder

Vi har ett hälsofrämjande synsätt med fokus på att ge dig rätt anpassat stöd. Vi utgår från socialstyrelsens rekommendationer och använder oss bland annat av tydliggörande pedagogik och Alternativ och Kompletterande Kommunikation (AKK). Du får en individuellt utformad genomförandeplan som det dagliga arbetet utgår ifrån. Vi lägger stor vikt vid din delaktighet, ditt inflytande och din rätt till kommunikation.

Medarbetare

Majoriteten av Omnias medarbetare har en gymnasial utbildning inom vård- och omsorgsprogrammet eller barn- och fritidsprogrammet. Flera medarbetare har en eftergymnasial utbildning.

Vi kvalitetssäkrar våra medarbetares yrkeskunskaper genom en intern utbildningsprocess, Enköpingsmodellen. Genom den försäkrar en yrkesbedömare varje medarbetares kunskaper mot 183 yrkeskravskriterier. Dessa kriterier är framtagna specifikt för LSS-verksamhet. Konceptet kallas "Kravmärkt yrkesroll".

Erbjud arbetsträning

Har du ett företag eller en annan organisation? Då kan du genom att erbjuda arbetsträning hjälpa arbetslösa och personer i behov av arbetsträning att få in en fot på arbetsmarknaden.

Vill du sätta guldkant på din arbetsplats och samtidigt bidra till ett socialt hållbart Enköping?

Vi på Adastra söker sysselsättning till personer som har en intellektuell eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Arbetet kan vara på ett företag eller i en organisation i kommunen.

Vår ambition är att både arbetstagaren och du som arbetsgivare ska vinna på samarbetet med Adastra.

Adastra är en del av Omnia Daglig verksamhet. Vi är fyra arbetsanpassare som kartlägger arbetstagarens erfarenheter, kunskaper, intressen och behov för att på bästa sätt matcha den med en passande arbetsplats.

Så funkar det

Som arbetsgivare bidrar du med en handledare som vägleder arbetstagaren på plats. Arbetsanpassaren stöttar i introduktionen, men finns också med som stöd för både arbetstagaren och handledaren under hela samarbetet. Vi har regelbunden kontakt och uppföljning med dig och arbetstagaren. För att ert samarbete ska fungera så bra som möjligt hjälper vi också till att hitta anpassningar som kan behövas och att genomföra dem.

Introduktion på Omnia

När du har fått beslut om daglig verksamhet kommer du att kontaktas av Omnias aktiveringsvägledare och bjudas in till ett informationsmöte. Därifrån planerar vi tillsammans vidare för din sysselsättning.

Kontakt

Kontakta kontaktcenter för att bli kopplad till oss. Du når dem på:

Telefon: 0171- 62 50 00

E-post: omnia@enkoping.se

Omnia i sociala medier

Relaterad information