Begär ut infor­mation i alternativt format

Behöver du innehåll från Enköpings kommuns webbplatser som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpnings­område kan du använda vårt formulär.

Formulär begär information i alternativt format

Om du behöver innehåll från webbplatsen som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde kan du be oss om informationen.

Fyll i formuläret för att skicka in din begäran. Fält med asterix är obligatoriska.

Innan begärd information lämnas ut kommer ett beslut tas om det är möjligt att lämna ut informationen i det önskade formatet.

Du kan också kontakta oss via telefon eller e-post.

Telefonnummer: 0171-62 50 00

E-postadress till kommunikationsavdelningen: kommunikation@enkoping.se


Beskriv vilken information det gäller eller skicka med en länk.
Hur vill du ta del av informationen * (obligatorisk)
På vilket sätt vi ska skicka eller ge informationen till dig.
Hur vill du ta del av informationen
E-posten ska innehålla ett @-tecken

Hantering av person­uppgifter

Kommunledningsförvaltningen är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som du skickar in. Vi samlar in dem för att förbättra webbplatsens tillgänglighet, men det är frivilligt vilka uppgifter du väljer att lämna.

Tänk på att om du inte lämnar några kontaktuppgifter kan vi inte återkomma till dig om vi behöver ytterligare information.

När du fyller i uppgifterna i detta formulär passerar uppgifterna leverantören av vårt webbpubliceringssystem.

Om du inte vill använda det här formuläret för att göra din anmälan kan du kontakta kommunikationsavdelningen.

Telefonnummer: 0171-62 50 00

E-postadress till kommunikationsavdelningen: kommunikation@enkoping.se