Miljö- och byggnads­nämnden

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar och bestämmer utifrån ett antal lagar som miljöbalken, plan- och bygglagen, livsmedelslagen och smittskyddslagen.

Nämnden styrs av en ordförande och
en vice ordförande samt ytterligare sju ledamöter och sju ersättare. Nämnden har ett arbetsutskott.

Miljö- och byggnadsnämnden har en egen förvaltning som heter miljö- och byggnadsförvaltningen.

Vanliga frågor

Under 2020 sammanträder miljö- och byggnadsnämnden:

  • 5 februari
  • 4 mars
  • 1 april
  • 6 maj
  • 10 juni
  • 9 september
  • 7 oktober
  • 11 november
  • 9 december

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar och bestämmer utifrån ett antal lagar som miljöbalken, plan- och bygglagen, livsmedelslagen och smittskyddslagen.

​Om miljö- och byggnadsnämndens uppdrag och ansvar

Vi arbetar för att bygglovsprocessen ska upplevas effektiv och att handläggningstiden för ett komplett bygglovsärende inte ska vara längre än tio veckor.

Vi arbetar systematiskt för att förbättra servicen till våra kunder, ofta i nära samarbete med kommunens näringslivsservice. Vårt index i Stockholm Business Alliance (SBA) nöjd-kund-undersökning ska öka.

Vi arbetar för att införa Smiley som är ett premieringssystem för livsmedelsverksamheter, men främst är det till för dig som konsument. Om arbetet med Smiley.


Vi arbetar för att effektivisera och digitalisera våra tjänster för att förenkla både för företagare och för privatpersoner.

Vattendelegationerna i de fem vattendistrikten Västerhavet, Bottenhavet, Bottenviken, Norra Östersjön och Södra Östersjön har beslutat om nya åtgärdsprogram, förvaltningsplaner och miljökvalitetsnormer för Sveriges vatten. Åtgärdsprogrammen gäller 2016–2021. I vår tillsyn ska vi bidra vi till att säkerställa att kommunens arbete följer åtgärdsprogrammet för Norra Östersjön.

Om åtgärdsprogrammen för vatten på vattenmyndighetens webbplats

MBN är en förkortning av miljö- och byggnadsnämnden.

Fördjupning

Relaterade sidor till miljö- och byggnadsnämnden

Relaterade dokument till miljö- och byggnadsnämnden

Kontakt

Hittar du inte svaret på din fråga?