Kulturstipendium

Stipendierna ska stödja och uppmuntra enskilda och grupper inom olika konstområden. Det kan vara litteratur, musik, film, bildkonst, teater, dans, folkbildning och konsthantverk.

Kulturstipendium för professionella kulturutövare

  • Stipendiet kan sökas av individ eller grupp som är verksam och bor i eller har koppling till Enköpings kommun.
  • Sökande utför, eller har utfört, värdefulla insatser för konstens och kulturens utveckling i Enköping.
  • Sökande som är i början av sin professionella kulturella verksamhet eller nyligen avslutad konstnärlig vidareutbildning prioriteras.

Bedömning

  • Juryn består av en sakkunnig grupp med specialistkompetens inom olika konst- och kulturområden. Juryn sitter under en fyraårsperiod.

Kulturstipendium för unga

  • Stipendierna kan sökas av barn och unga i åldrarna 15 till 25 år som är aktiva och bor i eller har koppling till Enköpings kommun.

Bedömning

  • Juryn för ungdomsstipendierna består av tjänstepersoner från Enköpings kommun.
  • Stipendierna för ungdomar ska eftersträva att uppnå en jämställd fördelning för att uppmuntra både kvinnliga och manliga kulturutövare.

Ansökan och information

  • Ansökan ska innehålla motivering, konstnärligt CV samt arbetsprover. Arbetsprover kan exempelvis bestå av pdf med fotografier eller text, alternativt länk till rörlig bild, ljudfiler, hemsida eller sociala medier.
  • Mottagare av stipendium ansvarar själv för eventuell beskattning om detta skulle vara aktuellt.

Ansökan och nominering är för 2022 stängd.

För frågor kontakta via e-post: kultur@enkoping.se