Aktuellt för föreningar

Här samlar vi det som är aktuellt för föreningar i Enköping.

Föreningsdialog på temat Stöd och bidrag

Vårens stormöte för föreningslivet i Enköping genomfördes onsdag 24 maj 2023.

Temat för träffen var Stöd och Bidrag där våra inbjudna gäster Postkodstiftelsen, Allmänna arvsfonden, Leader Mälardalen, RF-SISU och ULB delade med sig av vilket stöd och vilka bidrag de har att erbjuda förenignslivet i Enköping. Missade du träffen kan du kontakta oss på forening@enkoping.se så skickar vi över dokumentationen till dig.

Föreningsbidrag 2023

Arrangörsstöd, Integrationsbidrag och Utvecklingsstöd. Ansökan är öppen till 31 maj. Handläggning i juni.

Föreningarnas hus

Upplevelseförvaltningen har i uppdrag att utreda förutsättningar för ett Föreningarnas hus i Enköping. Uppdraget ska redovisas och tas beslut om i Upplevelsenämnden senast juni 2023.