Passerkort och nycklar

Bokningsservice ansvarar för kort-och nyckelhanteringen. 

Hämta ut passerkort och nycklar

Utlämning och hantering sker i Idrottshusets reception enligt tider nedan.

Adress: Idrottshuset Torggatan 2b, 749 49 Enköping

 • Måndagar klockan 18–20.
 • Tisdagar klockan 9–12.
 • Torsdagar kockan 18–20.

Telefonnummer: 0171-62 51 13

E-post: bokningsservice@enkoping.se

Använda passerkort och nycklar

Så använder du nyckelkort på kommunens anläggningar:

 • Tryck 1A.
 • Lägg kortet/taggen mot kortläsaren.
 • Slå in valfri fyrsiffrig kod (0000 är inte en giltig kod).
 • Vänta någon sekund innan du slår koden igen.
 • Passera genom dörren.
 • Den koden du valt kommer att fungera som dörrkod tills det att din bokningstid tar slut.

Instruktionsfilm om nyckelkort

Regler för utlämning av kort

Detta gäller för utlämning av kort:

 • Utkvitterat kort skall återlämnas snarast efter avslutad aktivitet eller vid avslutad tjänst.
 • Ej återlämnat eller borttappat kort debiteras enligt taxor och avgifter.
 • Bortappat kort skall alltid omedelbart meddelas oss.
 • Kort får ej överlämnas till annan person, då den person som kvitterat ut kort är ersättningsskyldig om denna/dessa förloras.
 • Med borttappad kort menas att kortet inte är återlämnat/omkvitterat vid faktureringsdatum.
 • Faktureringsdatum sker 1 månad efter att påminnelsen om återlämning av kort går ut till kund.