Fördelning av tider

Så här fördelar vi tider och abonnemang vid idrottsanläggningar.

Principer

 • Aktiviteter ska skapas åt så många som möjligt.
 • Hänsyn ska tas till lokala geografiska förutsättningar.
 • Tillse att, om möjligt, ingen hyresgäst blir utan tid.
 • Tävlingsverksamhet ska ha företräde före träningar.
 • Högre divisionstillhörighet ska ha företräde före lägre, enligt respektive specialförbunds egen prioritering.
 • Högre aktivitetsnivå ska ligga till grund för hur mycket tid som tilldelas, när det gäller lagsporter.
 • Tiderna ska fördelas efter föregående säsongs placering i divisions- och platshänseende.
 • Utnyttjandegraden av tidigare uthyrd tid ska vara hög.

Prioriteringar

När flera hyresgäster vill ha samma anläggning gäller följande prioriteringar:

 • Pensionärsföreningar och föreningar för personer med funktionsnedsättning
 • i Enköpings kommun har företräde i vård- och omsorgsförvaltningens lokaler.
 • Förening med ungdomsverksamhet (7-20 år) inom Enköpings kommun som får aktivitetsbidrag prioriteras före seniorverksamhet på tidig kvällstid.
 • Förening som är hyresgäst före privat hyresgäst.
 • Föreningar som i huvudsak bedriver tävlingsidrott inomhus har företräde till hallar och gymnastiksalar före föreningar som i huvudsak bedriver tävlingsverksamhet utomhus.
 • Föreningar som i huvudsak bedriver tävlingsidrott utomhus (gäller hallar och gymnastiksalar).
 • Verksamheter inom Enköpings kommuns förvaltningar.
 • Motionsgrupper och Korpens motionsverksamhet.
 • Privatpersoner och företag.