Badplatser i Enköping

Tack vare närheten till Mälaren kan du besöka flera strandbad. Det mest populära är Bredsandsbadet strax utanför staden.

På vintern plogas en del isar för skridskoåkare när isen är tillräckligt tjock.

Lista över badplatser

Alstabadet

Alstabadet ligger tre kilometer väster om Örsundsbro. Badet erbjuder sandstrand, barnbad, stora gräsytor, omklädningsrum, toalett, grillplats och bryggor.

Adress: Alsta

Bredsandsbadet

Bredsandsbadet ligger fem kilometer söder om Enköpings centrum. Badet erbjuder en lång sandstrand, hopptorn, bryggor, restaurang med uteterass, beachvolleyplan och kiosk.

Bryggorna i Bredsand har slitits sönder under vintern och är under lagning. Efter det kommer även bryggornas förankring att justeras.

Adress: Bredsansvägen 22, 749 48 Enköping

Härjarö badplats Blåhäll

Badplatsen ligger tre mil sydost om Enköping, i sydvästra delen av naturreservatet Härjarö. Det är ett naturbad med stora gräsytor, liten strand, badbrygga, toalett och grillplats. Från badplatsen går en asfalterad gångväg längs strandlinjen. Parkering finns alldeles intill.

Adress: Härjarö

Härjarö badplats Äppelnäs­grund

Naturbadet ligger i nordöstra delen av Härjarö naturreservat. Här finns en liten sandstrand, gräsytor för lek och picknick och en grillplats. Från parkeringen går du 800 meter längs en stig genom skogen för att komma fram till badet.

Adress: Härjarö

Koffsan badplats

Badet ligger 13 kilometer från Enköping centrum. Vid badplatsen finns gott om gräsytor i både sol och skugga, sandstrand, nya toaletter (WC och RWC), sittplatser, ombyggt entréområde, omklädningsrum med tak, grillplats, bryggor och barnbad.

Bryggan är nyreparerad efter att ha slitits sönder av kraftig blåst under vintern.

Adress: Vallby

Kullabadet

Kulla badplats ligger drygt två kilometer söder om Kulla. Det är ett bad med gräs- och sandstrand, toalett, omklädningsrum, bryggor och barnbad. Det drivs av Kullabadets intresseförening.

Den nya bryggan ska förkoppningsvis bli förankrad vecka 25.

Adress: Kulla

Nylada badplats

Nylada badplats ligger två och en halv kilometer sydost om Ekolsunds Gård. Det är en badplats med gott om gräsytor, sandstrand, toalett, sittplatser, bryggor och ett barnbad.

Adress: Ekolsund

Vattenkvalitet

Provtagning av vattenkvalitet och kontroll av algblomning sker under hela säsongen på alla badplatser som är öppna för alla. Toaletterna är öppna och soporna töms från juni till september.

Vattenkvalitet på kommunala badplatser

 • Alstabadet – ingen aktuell provatgning.
 • Bredsand – ingen aktuell provtagning.
 • Koffsanbadet – ingen aktuell provtagning.
 • Nylada – ingen aktuell provtagning.

Vattenkvalitet på privata badplatser

 • Härjarö Blåhäll – ingen aktuell provtagning.
 • Härjarö Äppelnäsgrund – ingen aktuell provtagning.
 • Kullabadet – ingen aktuell provtagning.

Provtagningar

Varje badsäsong gör vi tre stycken planerade provtagningar av vattnet på kommunens allmänna badplatser. Proverna tar fem arbetsdagar att analysera, därför kan vattenstatusen hinna förändras under den tiden.

Utöver planerade provtagningar tas omprov vid förhöjda bakteriehalter eller om det finns misstanke om dålig vattenkvalitet. Får kommunen indikationer från till exempel privatpersoner om algblomning så undersöks detta. Stämmer indikationerna sätter vi upp information om algblomningen och avråder från bad.

Kommunens miljöavdelning har även regelbunden tillsyn över de allmänna badplatserna, då ser vi bland annat över renhållning och städning.

Tänk på det här när du badar:

 • inte svälja vatten när du badar
 • hålla uppsyn över yngre barn
 • tvätta händerna direkt efter bad
 • duscha när du kommer hem
 • hålla avstånd från fåglar och andra djur i vattnet
 • bada endast din hund på badplatser avsedda för hund

Att tänka på vid algblomning

Vid kraftig algblomning syns och finns algerna framförallt i ytlagret. Det kan se ut som en blågrön trådig massa men det förekommer också röda, rödbruna, gulaktiga prick- eller trådformade alger. Algmassorna kan vara begränsade till några kvadratmeter stora fläckar, men de kan också täcka hela sjöar, fjärdar eller stora ytor på öppna hav. Vissa algblomningar luktar illa. 

Algblomning är ofta giftigt

Därför bör du undvika att bada under tiden som algblomningen pågår. Småbarn och djur får lätt i sig vatten och bör hållas borta från vattnet och strandkanten under algblomningen. Tänk på att giftet kan vara kvar i vattnet en period efter det att algerna inte längre syns.

Råd

 • Undvik att bada i vatten med algblomning.
 • Drick inte ”blommande” vatten, att koka vattnet förstör inte alggifterna.
 • Låt inte barn bada eller leka vid stranden.
 • Husdjur och boskap bör hållas borta från stränder och vatten.

Symptom vid algförgiftning hos människor

 • Kliande utslag eller hudirritation
 • Magbesvär, illamående, kräkningar, diarré
 • Ögonbesvär
 • Huvudvärk
 • Feber 

Symptom vid algförgiftning hos djur

 • Kräkningar
 • Diarré
 • Kramper vid intag av stora mängder vatten 

Visar ditt husdjur symptom på algförgiftning - kontakta veterinär omgående.

Rapportera gärna iakttagelser av algblomningar till miljö- och byggnadsförvaltningen.

Badregler för hundar

Det finns hundbad i Bredsand. Följ skyltarna till hundbadet. Hundar får inte vistas i vattnet på följande platser under tiden 1 maj – 30 september:

 • Alstabadet
 • Koffsanbadet
 • Bredsandsbadet (med undantag för det anlagda hundbadet vid Bredsand).
 • Nylada badplats