Prövning på Komvux

Om du saknar betyg i en kurs eller vill höja ditt betyg på en betygsatt kurs, kan du göra en prövning.

Vi erbjuder prövningar i de kurser vi har i vårt kursutbud med lärarledda lektioner på plats på Komvux, samt utifrån vårt kursutbud hos ABF. Prövningar organiseras vid två tillfällen under året.

Vad innebär en prövning?

En prövning innebär att du på egen hand läser in en kurs enligt kursplanen. Du kan behöva genomföra både muntliga och skriftliga delprov. För att få kursbetyg måste du få minst godkänt resultat (betyget E/Godkänt) i prövningens samtliga delar. Du arbetar helt självständigt med din kurs och du har inte möjlighet till lärarstöd under inläsningsperioden. Du studerar utan studiestöd från CSN.

Det är viktigt att du kommer förberedd till prövningens olika delar. Du som inte har förberett rätt moment kommer inte att kunna göra om dessa delar vid ett senare tillfälle, och du kan inte komplettera en underkänd del av prövningen.

Studerar du på gymnasiet kan du inte göra prövning inom vuxenutbildningen. Vi hänvisar dig till din gymnasieskola.

Prövning på grundläggande nivå

Dessa kurser är på grundläggande nivå. Det innebär att kurserna representerar de kurser som läses i grundskolan. 

Antal poäng: 100

Prövning i grundläggande engelska omfattar två provtillfällen samt en inlämningsuppgift. 

Observera att inga lexikon, mobiltelefoner eller liknande hjälpmedel är tillåtna under provtillfällena. Du behöver kunna uppvisa giltig legitimation när du genomför din prövning.

Tillfälle 1 (cirka 1,5 timme): 

 • Prov (hör- och läsförståelse).

Tillfälle 2 (cirka 1,5 timme): 

 • Skriftligt delprov 1.
 • Muntligt samtal.

Inlämningsuppgift (skickas till examinerande lärare):

 • Skriftligt delprov 2: En stad i ett engelsktalande land.

Antal poäng: 100

Prövning i grundläggande engelska omfattar två provtillfällen samt en inlämningsuppgift. 

Observera att inga lexikon, mobiltelefoner eller liknande hjälpmedel är tillåtna under provtillfällena. Du behöver kunna uppvisa giltig legitimation när du genomför din prövning.

Tillfälle 1 (cirka 1,5 timme): 

 • Hörförståelseprov samt läsförståelseprov.

Tillfälle 2 (cirka 1,5 timme): 

 • Muntligt delprov (samtal).
 • Skriftligt delprov 1 (uppsatsskrivning).

Inlämningsuppgift (skickas till examinerande lärare):

 • Skriftligt delprov 2: Ett engelsktalande land.

Antal poäng: 200

Prövning i grundläggande engelska omfattar två provtillfällen.

Observera att inga lexikon, mobiltelefoner eller liknande hjälpmedel är tillåtna under provtillfällena. Du behöver kunna uppvisa giltig legitimation när du genomför din prövning.

Tillfälle 1 (cirka 2,5 timme): Hör- och läsförståelseprov

Tillfälle 2 (cirka 3 timmar):

 • Muntligt delprov 1: Muntlig presentation.
 • Muntligt delprov 2: Samtal.
 • Skriftligt delprov 1: Uppsatsskrivning.
 • Skriftligt delprov 2: Skriftlig romanredovisning – Robinson Crusoe (in levels).

Antal poäng: 200

Prövning i grundläggande engelska omfattar två provtillfällen.

Observera att inga lexikon, mobiltelefoner eller liknande hjälpmedel är tillåtna under provtillfällena. Du behöver kunna uppvisa giltig legitimation när du genomför din prövning.

Tillfälle 1 (cirka 2,5 timme):

 • Hör- och läsförståelseprov.

Tillfälle 2 (cirka 3 timmar):

 • Muntligt delprov 1: Muntlig presentation.
 • Muntligt delprov 2: Samtal.
 • Skriftligt delprov 1: Uppsatsskrivning.
 • Skriftligt delprov 2: Skriftlig romanredovisning – The House on Mango Street.

Antal poäng: 100 till 200

Prövning i grundläggande matematik delkurs 1, 2, 3 eller 4 omfattar ett tillfälle där du skriver ett kursprov.

Under alla tre delar får du använda linjal och formelblad.

Kursprovet består av tre delar (cirka 4 timmar):

 • Del 1 och 2: utan digitala verktyg.
 • Del 3: med digitala verktyg.

Antal poäng: 200

Prövningen i svenska omfattar ett provtillfälle och en inlämningsuppgift. Den prövande ska vid provtillfället visa upp giltig ID-handling.

Provtillfälle 1 (ca 3 timmar):

 • Du gör en muntlig redovisning samt skriver en utredande uppsats. 

Inlämningsuppgift (skickas till examinerande lärare):

 • Ett referat.
 • En recension.
 • En argumenterande text.

Antal poäng: 200

Prövning i grundläggande svenska som andraspråk består av ett muntligt prov och två skriftliga prov.

Tillfälle 1 (ca 1 timme):

 • Muntligt prov – Samtal om en roman.

Tillfälle 2 (ca 3 timmar):

 • Skriftligt prov – Skriva uppsats.

Tillfälle 3 (ca 3 timmar):

 • Skriftligt prov – Läsförståelse.
 • Inlämningsuppgift: En bokrecension.

Prövning på gymnasial nivå

Dessa kurser är på gymnasial nivå. Det innebär att du gör prövning i de kurser som läses i gymnasieskolan.

Antal poäng: 100

Prövning i engelska 5 omfattar två provtillfällen och en inlämningsuppgift.

Inga hjälpmedel är tillåtna under prövningen. Du måste kunna uppvisa giltig legitimation vid prövningstillfället.

Tillfälle 1 (cirka 4,5 timme):

 • Skriftligt Delprov 1 Nationella prov (Reading, Listening och Writing).
 • Reading: 90 min.
 • Listening: 50 min.
 • Writing: 80 min.

Tillfälle 2 (cirka 2,5 timme)

 • Muntligt delprov 1: TED Talk.
 • Muntligt delprov 2: Summary-Response Paper.
 • Skriftligt delprov 2: Responding to Literature.

Inlämningsuppgift (skickas till examinerade lärare)

 • Skriftligt delprov 3: Argumentative or Discussion Essay with sources.

Antal poäng: 100

Prövning i engelska 6 omfattar två provtillfällen och en inlämningsuppgift. Inga hjälpmedel är tillåtna under prövningen. Du måste kunna uppvisa giltig legitimation vid prövningstillfället.

Tillfälle 1 (cirka 4,5 timme):

 • Skriftligt delprov 1 som innehåller reading (90 minuter), listening (50 minuter) och writing (100 minuter)

Tillfälle 2 (cirka 2,5 timme):

 • Muntligt delprov 1:a skönlitteratur; författarskap och litterära epoker.
 • Muntligt delprov 1:b Current Affairs/Realia.
 • Skriftligt delprov 2: Literary Analysis.

Inlämningsuppgift (skickas till examinerande lärare):

 • Skriftligt delprov 3: Utredande rapport.

Antal poäng: 100

Prövning i matematik 1a, 1b eller 1c omfattar ett tillfälle där du skriver ett nationellt prov (ca 4 timmar).

Det nationella provet består av tre delar:

 • Del B och C: Utan digitala verktyg.
 • Del D: Med digitala verktyg.

Under alla tre delar får du använda linjal och formelblad.

Antal poäng: 100

Prövning i matematik 2a, 2b eller 2c omfattar ett tillfälle där du skriver ett nationellt prov i matematik.

Det nationella provet består av två delar:

 • Del 1: Utan digitala verktyg.
 • Del 2: Med digitala verktyg.

Under båda delar får du använda linjal och formelblad.

Prövningsbetyget kommer att vara provbetyget som du får efter att ha skrivit båda delarna.

Antal poäng: 100

Prövning i SVA 1 består av tre muntliga prov och två skriftliga prov. Obligatorisk legitimationskontroll vid prövningens start.

Tillfälle 1 (cirka 2 timmar):

 • Muntligt prov: Nationellt prov tala (muntligt anförande), språksociologi samt analys av två noveller.

Tillfälle 2 (cirka 3 timmar):

 • Skriftligt prov: Nationellt prov skriva argumenterande eller diskuterande uppsats.

Tillfälle 3 (cirka 3 timmar):

 •  Skriftligt prov: Nationellt prov i läsförståelse.

Antal poäng: 100

Prövning i SVA 2 består av två muntliga prov och tre skriftliga prov. Obligatorisk legitimationskontroll vid prövningens start.

Tillfälle 1 (cirka 1 timme):

 • Muntligt prov: Muntligt anförande och språksociologi.

Tillfälle 2 (cirka 3 timmar):

 • Skriftligt prov: Skriva utredande uppsats.

Tillfälle 3 (cirka 3 timmar):

 • Skriftligt prov: Romananalys.

Tillfälle 4 (cirka 3 timmar):

 • Skriftligt prov: Läsförståelse

Antal poäng: 100

Prövning i SVA 3 består av två muntliga prov och två skriftliga prov. Obligatorisk legitimationskontroll vid prövningens start.

Tillfälle 1 (cirka 1 timme):

 • Muntligt prov: Nationell prov tala (muntligt anförande) och språksociologi.

Tillfälle 2 (cirka 4 timmar):

 • Skriftligt prov: Nationellt prov skriva längre utredande uppsats.

Tillfälle 3 (cirka 3 timmar):

 • Skriftligt prov: Romananalys.

Avgift och betalning

Det kostar 500 kronor per kurs att skriva en prövning. Om du tidigare läst kursen via Komvux och fått betyget F så är prövningen kostnadsfri.

Det är begränsat antal platser, så anmäl dig i god tid. När du mottagit en bekräftelse från oss att du fått en plats för prövning så betalar du in avgiften till bankgiro 230-8203, Enköpings kommun. Ange att betalningen är för en prövning, ditt fullständiga namn samt vilken kurs du ska skriva prövning i.
Exempel: ”Anna Svensson, prövning Engelska 5”.

Din betalning behöver vara bokförd senast 7 dagar efter sista anmälningsdag. Avgiften återbetalas inte. Vid styrkt sjukdom eller annan särskild omständighet så kontaktar du rektor. Din prövning kan då flyttas fram till nästa prövningstillfälle.

Anmälan och datum

 • Tillfälle 1: söktid 1-15 januari
  Provtid: vecka 11 eller vecka 12
 • Tillfälle 2: söktid 1-15 augusti
  Provtid: vecka 42

Din examinerande lärare kommer att ge prövningsdatum för din prövning. Dessa är fasta datum som inte kan ändras. Prövningarna sker under vecka 42. Se till att du har möjlighet att göra prövning under dessa veckor. Du kan endast göra prövning i ett ämne då prövningarna i olika ämnen kan komma att utföras under samma tider.