Undersköterske­­utbildning

Undersköterska är ett yrke som passar dig som vill jobba med människor i behov av vård och omsorg.

Fakta om utbildningen

  • Utbildningsstart: 18 november
  • Ansökningsperiod: 27 september till 11 oktober
  • Nivå: Gymnasial
  • Omfattning: 1500 poäng 
  • Studietakt: Heltid 100 % eller halvtid 50 %
  • Studieform: Distans
  • Kostnad: Utbildningen är avgiftsfri samt studiemedelsberättigad

Om utbildningen

Som utbildad undersköterska kan du jobba på sjukhus, vårdcentral, inom hemtjänsten, med funktionshindrade, på äldreboende samt inom psykiatri.

Vi erbjuder samtliga vård och omsorgskurser som krävs för att bli undersköterska. Förutom dessa kurser krävs även godkänt betyg i samhällskunskap 1a1 och svenska 1/svenska som andraspråk 1 för att få diplom och en fullständig utbildning. Om du inte har läst samhällskunskap 1a1 eller svenska 1/svenska som andraspråk tidigare behöver du läsa kurserna i din utbildning.

Det finns inte några inriktningar inom undersköterskeutbildningen.

Arbetsplatsförlagt lärande

I utbildningen ingår APL, som betyder arbetsplatsförlagt lärande. APL är obligatoriskt. Under din APL studerar du alltid på heltid.

Förkunskapskrav

Godkänt betyg i grundläggande svenska eller svenska som andraspråk eller motsvarande.

Godkänt betyg i grundläggande matematik eller motsvarande.

Ansökan

Du gör ansökan till undersköterskeutbildningen via vår ansökningswebb.

Det här behöver du bifoga till din ansökan:

  • Samtliga betyg (grundskola, gymnasium, utländsk utbildning, tidigare yrkesutbildning).
  • Ett arbetslöshetsintyg, om du är inskriven på Arbetsförmedlingen.
  • Ett anställningsbevis/arbetsgivarintyg, om du arbetar. Extra viktigt om du riskerar att bli arbetslös eller om du har en tillfällig anställning.

Samtliga dokument som du bifogar ska vara inscannade i pdf-format, vi kan inte godta foton.