Barnskötar­utbildning

Vill du arbeta inom förskola och fritidshem? Om du väljer att utbilda dig inom barn och fritid öppnar du dörren till ett spännande arbete med människor i alla åldrar.

En kvinna går från kameran med ett barn i varsin hand.

Fakta om utbildningen

  • Studiestart: 14 oktober 2024
  • Ansökningsperiod: 23 augusti till 6 september
  • Nivå: Gymnasial
  • Omfattning: 1300 poäng
  • Studietakt: Heltid 100 % eller halvtid 50 %
  • Studieform: Distans
  • Kostnad: Utbildningen är avgiftsfri samt studiemedelsberättigad

Om utbildningen

Du läser yrkeskurser som utgår från det nationella barn- och fritidsprogrammet. Du får kunskaper om barns och ungas utveckling, lärande, behov och rättigheter.

Du får också kunskaper om lagar, förordningar och styrdokument i förskolan; till exempel barnkonventionen, mänskliga rättigheter, demokratiska värden och andra internationella överenskommelser. Dessutom kommer du att få möjlighet att utveckla din förmåga att leda, samarbeta och kommunicera med barn, vårdnadshavare och kollegor.

Arbetsplatsförlagt lärande

I utbildningen ingår APL, som betyder arbetsplatsförlagt lärande. APL är obligatoriskt. Under din APL studerar du alltid på heltid.

Förkunskapskrav

Godkänt betyg i grundläggande svenska eller svenska som andraspråk eller motsvarande.

Inriktningar

Du kan välja mellan två olika inriktningar om du läser barnskötarutbildningen.

Barnskötare

Inriktningen ger dig fördjupade kunskaper om barns lärande och växande samt skapande verksamhet, det vill säga hur man använder sig av bild och form i pedagogiska verksamheter.

Elevassistent

Inriktningen ger dig fördjupade kunskaper om barns lärande och växande samt specialpedagogik, det vill säga om relationer mellan samhället och människor med funktionsnedsättningar.

Ansökan

Du gör ansökan till barnskötarutbildningen via vår ansökningswebb.

Det här behöver du bifoga till din ansökan:

  • Samtliga betyg (grundskola, gymnasium, utländsk utbildning, tidigare yrkesutbildning).
  • Ett arbetslöshetsintyg, om du är inskriven på Arbetsförmedlingen.
  • Ett anställningsbevis/arbetsgivarintyg, om du arbetar. Extra viktigt om du riskerar att bli arbetslös eller om du har en tillfällig anställning.

Samtliga dokument som du bifogar ska vara inscannade i pdf-format, vi kan inte godta foton.