Skapande skola

Skapande skola är regeringens satsning på samverkan mellan skolan och kulturlivet. Barns och ungas rätt till kultur är prioriterat i kulturpolitiken.

I Enköpings kommun har vi arbetat med Skapande skola i de kommunala grundskolorna sedan 2008.

Skapande skola i vår kommun

Kommuner kan ansöka om bidrag från Kulturrådet för att arbeta med Skapande skola. Det har vi gjort sedan projektet startade 2008.

I Enköpings kommun omfattar Skapande skola årskurs F–9 och inkluderar även förberedelseklass och grundsärskola. Det här läsåret arbetar eleverna med projekt inom cirkus, dans, filmskapande, foto, konst, litteratur och skrivande, media, kulturarv, musikskapande, slöjd, design, hantverk och teater.

Kultur en del av lärandet

Målet med Skapande skola är att eleverna i de kommunala skolorna ska få tillgång till kulturens alla uttrycksformer och att deras möjligheter till eget skapande ska öka. På lång sikt ska kulturen bli en naturlig del av lärandet. Eleverna hittar nya sätt att utrycka sig på för att nå läroplanens mål samtidigt som lärare hittar nya sätt att undervisa.

Personlig utveckling med hjälp av kultur

Vi har kompetens och skaparlust i fokus. Skolan är en miljö där alla elever kan möta kulturen i olika former, oavsett var de bor eller föräldrars resurser.

Tillsammans med lärarna kan professionella kulturaktörer och kulturpedagoger hjälpa eleverna med personlig utveckling. Samtidigt skapas också nya former för lärande i skolan.

Kulturombud och elev­kulturombud

Vi strävar efter att eleverna är med och påverkar val av konstform. I dag har vi elevkulturombud på alla våra högstadieskolor som representerar eleverna.

På varje skola finns också minst en lärare som är utsedd till kulturombud. Kulturombuden har en viktig roll då de representerar sin skola och är ett stöd till samordnaren av Skapande skola i planering och genomförande av projektet.

Kulturombuden och elevkulturombuden informerar regelbundet på sina egna skolor.

Relaterad information