Vandra på Upplandsleden

För årskurs 2–9. Erbjuds vår och höst. Tillsammans med oss har du nu möjligheten att vandra spännande sträckor på Upplandsleden i Enköpings kommun. Under vandringen testar eleverna friluftsliv och får en upplevelse av Upplands natur.

Fortbildning för dig

Välkommen till en utedag med oss! Syftet med våra utedagar är främst att sprida intresse för och kunskap om utomhuspedagogik till personal på Enköpings grundskolor. Vi förväntar oss därför att deltagande personal betraktar samarbetet med oss som fortbildning och försöker tillägna sig aktiviteterna så att man senare kan använda dem i sin egen undervisning.

Ditt eget agerande vid de olika aktiviteterna kan variera beroende på övningens art och det är något vi vid behov kan prata om på plats.

Skolelever vandrar lärorika mil på Upplandsleden. Natur och kultur hänger ihop. Barn och rörelse är livsviktigt. Upplevelsebaserat lärande i landskapet inspirerar. Allt detta är möjligt om du bestämmer dig för att vandra med din elevgrupp. Tillsammans med oss har du nu möjligheten att vandrat spännande sträckor i Enköpings kommun. Ta med din klass du också! Det är möjligt att åka kulturbuss (max. 25 elever) till startplatsen.

Upplandsleden kan ni givetvis avnjuta på egenhand också. Hör av er om ni vill ha några tips från oss eller låna något material som tex stormkök. Om ni vill fotoorigentera Enköpingsstation till Gånstagården så kan ni höra av er till oss för att få kartor och foton att skriva ut.

Exempel på aktiviteter:

 • Fotobingo
 • Fotoorigentering från Enköpingsstation till Gånstagården
 • Utforska kartan
 • Vi undersöker natur och kulturspår som vi passerar
 • Matlagning på stormkök

Kopplingar till läroplanen

Temat ”Vandra på Upplandsleden” tränar delar av nedanstående förmågor i idrott och hälsa och hemkunskap:

 • Röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang
 • Genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer
 • planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang

Ur övergripande mål och riktlinjer:

Skolan ska ansvara för att varje elev

 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt
 • kan lära, utforska och arbeta tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter
 • kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor

Centralt innehåll åk 4-6

Idrott och hälsa: Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider. Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.

Hem- och konsumentkunskap: Måltidens betydelse för gemenskap.

Centralt innehåll åk 7-9

 • Idrott och hälsa. Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
 • Hem- och konsumentkunskap. Måltidens betydelse för gemenskap och välbefinnande.

Beroende på vad vi gör under vandringen kan även andra delar av olika ämnens centrala innehåll beröras.

Förarbete

Arbete i klassrummet

Före vår utedag vill vi att ni förbereda eleverna genom att berätta om temadagen och vilka saker ni hoppas att eleverna ska träna på och lära sig under dagen.

Om ni har önskat fotoorientering på Upplandsleden är det bra om eleverna har orienterat i skolans närmiljö relativt nyligen. Kartkunskaper är också bra att gå igenom igen.

Berätta gärna för eleverna om Upplandsleden och att vandra är en billig friluftsaktivitet för hela familjen.

Om Upplandsleden

Den 50 mil långa leden slingrar sig från Mälarens vikar i söder till Dalälvens skärgård i norr. En vandring ger dig rika naturupplevelser på ett lättsamt och avstressande sätt. Orange markeringar på träd och stolpar visar dig vägen genom Uppland.

Praktiskt inför utedagen

Utrustning för eleverna

Lämpliga kläder inklusive stövlar och regnkläder vid risk för regn. Betona för eleverna vikten av rätt skor som eleven gått med tidigare på fötterna. Blöta fötter med skavsår kan förstöra en hel dag. Eleverna måste ha en ryggsäck packad med varma överdragskläder och vatten.

Utrustning för lärarna

Kamera eller något som man kan fotografera och filma med under dagen. Används till efterarbete i klassrummet.

Matsäck för alla

Innehållande litet mellanmål, gärna med varm dryck, särskilt under de kalla årstiderna. Vattenflaska är ett måste.

Om ni vill laga lunch ute

Vi kan om ni vill laga lunch på stormkök. Eleverna behöver ta med sig, mugg, tallrik eller matlåda av plast, bestick och sittunderlag. Lärarna tar med sig alla ingredienser som behövs, delade så att alla elever bär något.

Utedagen

Det här är ett tema som utvecklas i samarbete med er. Här finns det stora möjligheter att låta äldre elever vara med och planera det som ska genomföras.

Vi kommer först överens om vilken sträckning ni vill gå. Därefter planerar vi tider och kollar upp vad vi kommer att passera under vandringen. Med utgångspunkt av detta planerar vi tillsammans in vad som ska ske under dagen. Fokus blir det givetvis på själva vandringen med stopp för matpauser.

Exempel på aktiviteter vi kan göra under vandringen:

 • Allemansrätten
 • Min plats
 • Vandrande tipsrunda
 • Samarbetsutmaningar
 • Stenåldersgympa
 • GPS på väg

Efterarbete

Gör en reflektion i klassrummet. Gärna med en minnesrunda, vad var det vi gjorde tillsammans under vandringen.Titta på fotografier från dagen.