Svenska – muntlig framställning

För årskurs 5-9. I utekontexten bryter vi rollmönster från klassrummet och det blir lättare att våga uttrycka sig muntligt i ett friare mindre kontrollerat sammanhang.

Fortbildning för dig

Välkommen till en utedag med oss! Syftet med våra utedagar är främst att sprida intresse för och kunskap om utomhuspedagogik till personal på Enköpings grundskolor. Vi förväntar oss därför att deltagande personal betraktar samarbetet med oss som fortbildning och försöker tillägna sig aktiviteterna så att man senare kan använda dem i sin egen undervisning.

Ditt eget agerande vid de olika aktiviteterna kan variera beroende på övningens art och det är något vi vid behov kan prata om på plats.

För att göra våra teman så lätta som möjligt att tillägna sig föredrar vi att de flesta aktiviteterna genomförs i skolans närmiljö och vi försöker planera dem så att de är enkla att genomföra och inte kräver dyr specialutrustning.

Temat innehåller förutom utedagen förslag på både för- och efterarbete att göra i klassrummet.

Exempel på aktiviteter:

 • För och emot
 • Dilemma på gång
 • Hatten av för guiden
 • Minuten
 • Intervjua ett träd
 • Hemliga bilden

Förarbete

Arbete i klassrummet

Före vår utedag kan ni förbereda eleverna genom att berätta om temadagen och vilka saker ni hoppas att eleverna ska lära sig.

Ni kanske förbereder er genom att tillsammans i klassen göra en mind map över vad som är viktigt när man ska berätta något för några andra. Några förslag som då dyker upp är säkert:

 • Prata högt
 • Prata tydligt så att alla förstår
 • Titta på publiken
 • Tänk inte så mycket utan kör

Det är viktigt att förklara för eleverna att utedagen framförallt handlar om att få testa på att berätta något för andra i en situation som är annorlunda än klassrummet. En mer avspänd situation som ger trygghet när man senare ska redovisa saker inomhus.

Praktiskt inför utedagen

Utrustning för eleverna

Lämpliga kläder inklusive stövlar och regnkläder vid risk för regn. Betona för eleverna vikten av rätt skor på fötterna. Blöta och frusna fötter kan förstöra en hel dag. En bra tumregel kan vara att ta på sig dubbelt så mycket kläder som man just nu behöver på rasten. Kroppen blir mycket kallare när den är ute i flera timmar.

Utrustning för lärarna

Kamera eller något som man kan fotografera och filma med under dagen. Används till efterarbetet i klassrummet.

Matsäck för alla

Innehållande litet mellanmål, gärna med varm dryck, särskilt under de kalla årstiderna. Vi har alltid en fikapaus inlagd på förmiddagen. Vattenflaska är oftast bra, framförallt vid varmt väder.

Om vi lagar lunch ute

Eleverna behöver ta med sig, mugg, tallrik eller matlåda av plast, bestick och sittunderlag. Lärarna tar med sig alla ingredienser från skolköket, glöm inte oljan. Välj gärna dryck att blanda istället för festis. ENV tar med dunk och vatten att blanda med.

Förbered eleverna inför matlagningen genom att tillsammans titta på våra filmer som finns under fliken laga mat över öppen eld.

Utedagen

Här nedan följer en sammanställning över temats olika delmoment och hänvisningar till litteratur. Obs! Eftersom planeringen av temat skiljer sig åt från gång till gång beroende på antal grupper, gruppstorlekar, ramtider m.m. väljer vi mellan övningarna nedan. Alla övningar är hämtade från Naturskoleföreningens bok Att lära in svenska ute ISBN 978-91-979108-0-4.

Som kom igång aktivitet gör vi parkull med variationer.

Parkull med variationer

Eleverna delas in i par. Uppgiften är att försöka kulla varandra inom paret utan att lämna cirkeln (ön) som repet markerar (diameter ca: 10m). Paret utser vem som ska börja som kullare och vem som ska jagas. Innan kullaren får börja måste han blunda och räkna högt till tio. När kullaren fått tag i sitt byte byts roller och den kullade får blunda och räkna, innan jakten återupptas med ombytta roller, alla par jagar samtidigt i en enda röra.

Variant nummer två. Stoppa leken och förändra instruktionen lite. Den som jagar byter skepnad till en fågelskådare. Detta görs genom att använda händerna som kikare. Kullaren får nu försöka kulla den jagade, samtidigt som han/hon bara tittar genom ”kikaren”. Den som blir jagad får inte längre springa utan bara gå. För övrigt är det samma regler som startvarianten. Variant 3: Stoppa och ändra igen. Kullaren blir nu sjörövare. ( Blunda med ena ögat och kika genom en tubkikare som består av att båda händerna formas till ett långt rör framför det seende ögat). Den som blir jagad får nu bara gå myrsteg. För övrigt är det samma regler som startvarianten.

Välj bland dessa övningar

 • Är vi ett par s.35
 • Mikrofonen s.29
 • Djuret i nacken s.36
 • Hemliga bilden s. 50
 • Minuten s.51
 • Intervjua ett träd s.80 Kop.und. s. 170
 • Spanarna s.78
 • Hatten av för guiden s.68 Kop.und s. 179
 • En plats utomhus s. 129
 • Dilemma på gång s. 84 Kop.und s. 178
 • För och emot s. 85
 • Dialog växter emellan s. 90 Kop.und s. 172
 • I betraktarens ögon s. 91 Kop.und s. 173

Efterarbete

Gör en gemensam minnesövning över dagen så ni hjälps åt att minnas alla detaljer i kronologisk ordning. Skicka runt ordet, låt varje person som var med ute säga en sak som följer på det den föregående personen har sagt. Tex A säger: vi samlades utanför klassrummet. B säger vi fick veta att vi skulle gå kulpromenad. C säger vi gick till ett hus nära skolan osv

Knyt ihop säcken i klassrummet. Gör en reflektion över utedagen, gärna dagen efter utedagen.

Fortsätt givetvis med uppgifter kring muntlig framställning som eleverna får redovisa i klassrummet.

Litteratur

Att lära in svenska ute ISBN 978-91-979108-0-4