Skidutflykt

För årskurs 3-5. Erbjuds när det finns snö och skidspår. Den här dagen får ni prova på längdåkning på skidor. Genom ett samarbete med EAI:s skidsektion får eleverna låna en komplett skidutrustning (skidskor, skidor, stavar).

Fortbildning för dig

Välkommen till en utedag med oss! Syftet med våra utedagar är främst att sprida intresse för och kunskap om utomhuspedagogik till personal på Enköpings grundskolor. Vi förväntar oss därför att deltagande personal betraktar samarbetet med oss som fortbildning och försöker tillägna sig aktiviteterna så att man senare kan använda dem i sin egen undervisning.

Ditt eget agerande vid de olika aktiviteterna kan variera beroende på övningens art och det är något vi vid behov kan prata om på plats.

För att göra våra teman så lätta som möjligt att tillägna sig föredrar vi att de flesta aktiviteterna genomförs i skolans närmiljö..

Ex. på aktiviteter under skiddagen:

 • Lekar på skidor
 • Friluftsliv på vintern
 • Skidteknik

Kopplingar till läroplanen

I läroplanens kapitel 1 och 2 hittar du skolans värdegrund och uppdrag och övergripande mål och riktlinjer. Att låta eleverna planera och genomföra en skidutflykt ger dig stora möjligheter att arbeta med de uppdrag som läroplanen ger oss i dessa kapitel.

Några exempel kan vara:

 • Skapande och undersökande arbete samt lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Särskilt under de tidiga skolåren har leken stor betydelse för att eleverna ska tillägna sig kunskaper. Skolan ska även sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen.
 • Även hälso- och livsstilsfrågor ska uppmärksammas.

Koppling till förmågor och innehåll i Lgr-11

Eleverna ska få förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer,
 • och förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten

Centralt innehåll åk 1-3

 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
 • Lekar och rörelse i natur- och utemiljö

Centralt innehåll åk 4-6

 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
 • Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
 • Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser

Förarbete

Arbete i klassrummet

Före vår utedag vill vi att ni förbereda eleverna genom att berätta om temadagen och vilka saker ni hoppas att eleverna ska träna på och lära sig under dagen.

Utrustning för eleverna

Lämpliga kläder som inkluderar kläder att kunna åka skidor i och varma överdragskläder för att kunna hålla värmen när vi inte åker skidor.

Kolla upp vilka skostorlekar eleverna behöver. Följande storlekar på skidskor finns för utlåning.

Skidskor SNS-profil:

32- 2st

33- 2st

34- 4st

35- 5st

36- 3st

37- 3st

38- 5st

39- 9st

40- 3st

41- 2st

Totalt 38 par.

Utrustning för lärarna

Kamera eller något som man kan fotografera och filma med under dagen. Används till efterarbetet i klassrummet.

Matsäck för alla

Litet mellanmål, gärna med varm dryck, särskilt viktigt nu under den kalla årstiden. Vi har alltid en fikapaus inlagd på förmiddagen. Vattenflaska är alltid bra.

Om vi lagar lunch ute

Eleverna behöver ta med sig, mugg, tallrik eller matlåda av plast, bestick och sittunderlag. Lärarna tar med sig alla ingredienser från skolköket, glöm inte oljan. Välj gärna dryck att blanda istället för festis. ENV tar med dunk och vatten att blanda med.

Förbered eleverna inför matlagningen genom att tillsammans titta på våra filmer.

Utedagen

Den här dagen får ni prova på längdåkning på skidor i skogen. Vi börjar med enkel skidteknik och träning på någon öppen jämn yta. Därefter åker vi efter bästa förmåga en kortare tur på spår i skogen. Vi gör en längre rast på något fint ställe där vi kan ha en lägereld och kanske laga mat eller äta vår matsäck. Dagens mål är att få en upplevelse av skogen på vintern och möjligheten att få prova på skidåkning och friluftsliv.

Genom ett samarbete med EAI:s skidsektion får eleverna låna en komplett skidutrustning (skidskor, skidor, stavar).

Observera att utrustningen passar för skolår 3-4. Skidturen utgår från EAI:s klubbstuga vid Gånstagården eller om det finns ett spår i närheten av din skola.

Efterarbete

Gör en reflektion i klassrummet. Gärna med en minnesrunda. Vad var det vi gjorde tillsammans under utedagen.Titta på fotografier från dagen. Gör gärna en gemensam power point där eleverna gör bildtexter till bilderna ni tog under utedagen.