Naturens mångfald

För årskurs F-9. Erbjuds vår och höst. Eleverna får uppleva och får kunskap om den mångfald av liv som möter oss ute i naturen.

Fortbildning för dig

Välkommen till en utedag med oss! Syftet med våra utedagar är främst att sprida intresse för och kunskap om utomhuspedagogik till personal på Enköpings grundskolor. Vi förväntar oss därför att deltagande personal betraktar samarbetet med oss som fortbildning och försöker tillägna sig aktiviteterna så att man senare kan använda dem i sin egen undervisning.

Ditt eget agerande vid de olika aktiviteterna kan variera beroende på övningens art och det är något vi vid behov kan prata om på plats.

För att göra våra teman så lätta som möjligt att tillägna sig föredrar vi att de flesta aktiviteterna genomförs i skolans närmiljö och vi försöker planera dem så att de är enkla att genomföra och inte kräver dyr specialutrustning.

Vi väcker med hjälp av olika övningar elevernas entusiasm och låter dem träna på att fokusera sin uppmärksamhet för att kunna uppleva naturens mångfald.

Exempel på aktiviteter:

 • Blommornas sexliv i lupperspektiv
 • Locka fåglar
 • Växtdetektiv
 • Att läsa naturens alfabet
 • Mångfald i vattnet och på land
 • Naturbingo

Syftet med denna utedag är att eleverna ska få uppleva och få kunskap om den mångfald av liv som möter oss ute i naturen. Vi väcker med hjälp av olika övningar elevernas entusiasm, låter dom sedan träna på att fokusera sin uppmärksamhet för att kunna uppleva naturens mångfald.

Kopplingar till läroplanen

Temat ”Naturens mångfald” tränar nedanstående naturvetenskapliga förmågor:

 • Använda kunskaper för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö, samhälle, hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet
 • Genomföra systematiska undersökningar
 • Använda begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara samband i människokroppen, naturen och samhället

Centralt innehåll åk 1-3

NO

 • Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.

Centralt innehåll åk 4-6

Biologi

 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband.
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter.
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den
 • Organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.

Centralt innehåll åk 6-9

Biologi

 • Biologisk mångfald
 • Fältstudier och experiment. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
 • Hur organismer identifieras, sorteras och grupperas utifrån släktskap och utveckling.
 • Sambandet mellan biologiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.

Förarbete

Arbete i klassrummet

Före vår utedag vill vi att ni förbereda eleverna genom att berätta om temadagen och vilka saker ni hoppas att eleverna ska träna på och lära sig under dagen. Att förstå begreppet naturens mångfald är primärt om eleverna ska förstå det samspel i naturen som är grunden för människans möjlighet att leva på vår jord som i sin tur är primärt om vi ska kunna ändra vårt sätt att leva så att ett hållbart samhälle kan skapas.

Praktiskt inför utedagen

Utrustning för eleverna

Lämpliga kläder inklusive stövlar och regnkläder vid risk för regn. Betona för eleverna vikten av rätt skor på fötterna. Blöta och frusna fötter kan förstöra en hel dag. En bra tumregel kan vara att ta på sig dubbelt så mycket kläder som man just nu behöver på rasten. Kroppen blir mycket kallare när den är ute i flera timmar.

Utrustning för lärarna

Kamera eller något som man kan fotografera och filma med under dagen. Används till efterarbetet i klassrummet.

Matsäck för alla

Innehållande litet mellanmål, gärna med varm dryck, särskilt under de kalla årstiderna. Vi har alltid en fikapaus inlagd på förmiddagen. Vattenflaska är oftast bra, framförallt vid varmt väder.

Om vi lagar lunch ute

Eleverna behöver ta med sig, mugg, tallrik eller matlåda av plast, bestick och sittunderlag. Lärarna tar med sig alla ingredienser från skolköket, glöm inte oljan. Välj gärna dryck att blanda istället för festis. ENV tar med dunk och vatten att blanda med.

Förbered eleverna inför matlagningen genom att tillsammans titta på våra filmer som finns under fliken laga mat över öppen eld.

Utedagen

Här nedan följer en sammanställning över temats olika delmoment och hänvisningar till litteratur. Obs! Eftersom planeringen av temat skiljer sig åt från gång till gång beroende på antal grupper, gruppstorlekar, ramtider, åldrar med mera kan listan variera.

 • Långa ormen
  • Långa ormen är en lek som fordrar ganska många deltagare, minst ett tjugotal och helst fler. Det behövs dessutom en tämligen stor plan, som helst bör vara ingärdad eller åtminstone inramad av tydligt markerade gränser, utanför vilka deltagarna ej får gå (t.ex. med långt rep). Genom lottning väljs en till Ormens huvud. Det är dennes uppgift att infånga alla de andra som är byten och med de undan för undan infångade, bygga ut sin "kropp". Så snart han rört en av kamraterna med sin hand är denne infångad = kullad. När Ormens huvud fått fatt i ett byte fattar han tag i bytets hand. När nästa byte är infångat tar det tag med sin hand i första bytets hand. På så sätt förlängs ormen mer och mer allteftersom fler blir kullade. Endast ormens huvud har rätt att infånga, d v s. om någon annan i ormen vidrör någon, gäller inte denna beröring. De som är med i ormen skall däremot göra sitt bästa för att hjälpa huvudet att infånga de fria, huvudsakligen genom att inringa dem eller tränga in dem i ett hörn tills huvudet hinner fram och vidrör dem. Byten blir självkullade om de kliver utanför området eller springer igenom ormen. Ju längre ormen blir desto lättare är det att stänga in de fria, men samtidigt blir också ormens rörelser otympligare. Leken fortsätter tills alla är infångade.
 • Grävlinggrytet (Utebildning-Naturligtvis s24)
 • Byta träd / byt plats (Lekar, sånger och ramsor s16)
 • Gomorron, gomiddag, gokväll (Naturpedagogik s110)
 • Harmamman (Lekar, sånger och ramsor s14)
 • Ugglor och kråkor (Sharing nature with children s78)
 • Led med pinne (Utebildning-Naturligtvis s27)
 • Djurdelar (Sharing nature with children s90)
 • Naturrebus (Utebildning-Naturligtvis s29)
 • Näsan (Sharing nature with children s70)
 • Bokstavsdukar
  • Stor vit duk med alfabetet. Leta naturföremål på varje bokstav. (kan vara bra att bestämma bara substantiv, inte skräp man hittar, inte klädesplagg) Max två poäng per bokstav. Kan köras med både engelska och svenska och även med adjektiv (till exempel ”vacker blomma” på v).
 • Miniatyrrevir (Lekar, sånger och ramsor s7)
 • Burr (Lekar, sånger och ramsor s7)
 • Femfacksask (Naturpedagogik s109)
 • Djur på ryggen (Sharing nature with children s75)
 • Efternamnsblomma (Naturpedagogik s108)
 • Tallriken
  • Eleverna delas in i grupper om ca 2-3 i varje. Varje grupp får en papperstallrik, luppar, en vit duk, några plastburkar med lock, ev. en insektspincett. Grupperna sprider ut sig i skogen och kastar ut sin papperstallrik. Området där den landar ska sedan finkammas på jakt efter småkryp och växter som samlas in och studeras. Hur många olika växter och småkryp kan gruppen hitta? De ”häftigaste” tas med till återsamlingen och visas för de andra eleverna. De ska då vara namngivna enligt Linné-modell med släktnamn och beskrivning t.ex. ”Skalbagge hårig”.
 • Lilla upptäcksfärden (Sharing nature with children s50)
 • Blommors mångfald - Samla olika växter i smågrupper och lägg upp på en stor, vit duk. Sortera på olika sätt.
 • Blomdetektiverna (Väntande, spännande natur s20)
 • Linné-vandring
  • Vandra med eleverna i skogen och stanna vid en glänta. Låt eleverna sprida ut sig i den närmaste omgivningen beväpnade med luppar och plastburkar och gå på jakt efter spännande växter, småkryp m.m. Instruera eleverna att komma och visa sina fynd och lägga ut dem på en stor vit plastduk så att alla kan få se. Avsluta med återsamling och låt eleverna berätta om vad de hittat. Kan även avslutas med burr (se ovan).
 • Fågel-lockning
  • Samla eleverna och prata om fågelläten och vilken uppgift de har. Spela upp förinspelade fågelläten och försök locka fåglar i reviret. Bra arter att testa är kungsfågel (bäst), bofink, gulsparv m.fl.
 • Spela fågelläten
  • Eleverna hämtar två pinnar som de kan trumma med. Spela fågelläten genom att trumma t.ex. bofink, större hackspett, gulsparv.
 • Kottefrön - Ekorren behöver ca 4000 frön per dygn. ( Naturpedagogik s. 139)

Efterarbete

Gör en reflektion i klassrummet

Gärna med en minnesrunda, vad var det vi gjorde tillsammans i skogen.Titta på fotografier från dagen. Kolla om någon övning eller lek behöver förklaras igen. Arbeta vidare kring de djur och växter som var med i lekar och övningar i skogen.

Insekternas mångfald

Klassen insekter är enormt, ta tillsammans i klassen reda på hur många insekter det finns i världern, i Europa i Sverige. Ta er ner på nivån ordning, familj, släkte, hur många arter har vi? Exempel: hur många Dagsländor, skalbaggar, steklar och fjärilar finns det? Imponerande siffror. Fakta om insekter hittar du på Naturhistoriska riksmuséets hemsida.

Näringskedjor och näringsväv

Gör näringskedjor och eller näringsväv i klassrummet. Tips och bilder finns på det digitala läromedlet Ugglans Biologi. Anpassa till er nivå.

 • Ta del av material om näringskedjor och näringsväv på Ugglans biologis webbplats

Vet du att

Skriv "vet du att meningar" utifrån saker ni minns från utedagen, eller läst vidare om i en bok t.ex. Vet du att Linné levde på 1700-talet.

Litteratur

Joseph Cornell - Sharing nature with children ISBN 1-883220-73-4

Anders Rapp – Väntande spännande natur ISBN 91-26-92040-9

Germund Sellgren – Naturpedagogik ISBN 91-646-1905-2

Friluftsfrämjandet - Lekar, sånger och ramsor ISBN 978-91-977704-3-9