Korsängens förskola

På Korsängens förskola arbetar vi mycket med naturen och närmiljön. Vi fokuserar på språkutvecklande arbetssätt.

Barn som går på Korsängens förskola, foto

Fakta om förskolan

  • Adress: Korsängsgatan 8, 749 41 Enköping
  • Telefon: 0171-62 67 86
  • År: 1–5 år
  • Antal: Cirka 140 barn
  • Driftsform: Kommunal
  • Huvudman: Enköpings kommun

Vi arbetar med långsiktiga projekt för att på så sätt få in läroplanens alla delar.

Lokaler

Korsängens förskola ligger centralt i Enköping och har gångavstånd till skogsområden, lekparker eller andra grönområden. Förskolan flyttade in i nybyggda lokaler hösten 2021. Den nya förskolan är byggd utifrån det ramprogram som kommunen använder sig av vid nybyggnationer. Programmet har tagits fram i samverkan med oss inom förskolan vilket innebär ett starkt barnperspektiv i utformningen av lokalerna. Till exempel är handfat, fönster och möblemang anpassade för barns höjd.

Förskolan har plats för upp till cirka 160 barn som är fördelade på husets två våningar. På nedre våningen finns grupper för barn i åldrarna 1-3 år. På övre våningen finns grupper för barn i åldrarna 3-5 år.

Förskolans gård är indelade i tre olika gårdar med olika utformning. Barnen har möjlighet att sova både inne och ute, i vagn eller på sovsäng.

Förskolan är försedd med ateljéer på varje våning samt gemensamma temarum och aktivitets torg. Vi har utformat lärmiljöerna efter barnens intressen, behov och de teman som vi arbetar med.

Barn som går på Korsängens förskola, foto

Måltider

Vi har tillagningskök som lagar all mat på plats och barnen äter i förskolans gemensamma matsal som är fördelade i större och mindre rum.

Digitala verktyg

Vi satsar på att utveckla de digitala lärmiljöerna. Vi använder oss bland annat av green screen, lärplattor och programering för att fördjupa våra projekt. Genom de digitala verktygen får barnen möjlighet att kliva in i nya världar och förundras.

Bibliotek

Bokbussen besöker oss en gång i månaden. De äldre barnen besöker även huvudbiblioteket med jämna mellanrum.

Inskolning / introduktion

Vi använder oss av vårdnadsaktiv introduktion. Det betyder att vårdnadshavare och barn får lära känna förskolan tillsammans under ett visst antal dagar. vårdnadshavarna har ansvar för sitt barn under introduktionen och att barnet lär känna pedagoger och verksamheten. När vårdnadshavare och barn känner sig trygga så provar man att lämna barnet. Detta görs i samråd med pedagogerna. Om behov finns så förlängs introduktionen eller anpassas. Veckan efter introduktionen är det bra om barnet kan ha lite kortare dagar och att du som vårdnadshavare finns tillgänglig i nära anslutning till förskolan.

Föräldra­samverkan

Hos oss finns dessa former av forum för samråd:

Daglig dialog, utvecklingssamtal, föräldramöten eller andra tillfälle som tex drop in. Den viktigaste kontakten är den som vi har dagligen när vårdnadshavare lämnar och hämtar sitt barn. Då kan vi ge varandra den information omkring barnet som vi behöver. Via lärportalen Infomentor kan vårdnadshavare få information och inblick i vad som händer i verksamheten via nyhetsbrev, blogginlägg osv.

Sjukdom

Det är viktigt att barnen är friska för att orka med sin tid hos oss. Barnens allmäntillstånd avgör om barnet orkar vara hos oss och kan delta i alla aktiviteter.

Vi följer kommunens riktlinjer för sjukdom i förskolan.

För att förhindra smittspridning har vi tydliga hygienrutiner som till exempel att tvätta händerna ofta och använda pappershanddukar. Personalen använder skyddshandskar vid behov.

Ansök

Värdegrund och lokala styrdokument

Vi arbetar med att uppdatera våra lokala styrdokument kontinuerligt. Viss del av det arbetet gör vi tillsammans med vårdnadshavare på förskolan.

Kontakt

Här hittar du kontaktinformation till Korsängens förskola.

Lärken (öppning och stängning)

Telefon: 0171-62 67 86 (hustelefon)
E-post: korsangen.larken@enkoping.se

Granen

Telefon: 0171-62 66 34
E-post: korsangen.granen@enkoping.se

Björken

Telefon: 0171-62 72 08
E-post: korsangen.bjorken@enkoping.se

Eken

Telefon: 0171-62 72 06
E-post: korsangen.eken@enkoping.se

Rektor

Therese Gezelius
Telefon: 0171-62 64 27
E-post: korsangensforskola@enkoping.se