Bolmörtens förskola

På Bolmörten ger vi leken stort utrymme. Leken är ett viktigt pedagogiskt redskap för barns utveckling och lärande.

Foto av barn som går på Bolmörtens förskola.

Vi är ute varje dag och de yngsta barnen sover ute. Varje barn är unikt. Därför ser vi till varje barns behov så att det känner trygghet och glädje.

Lokaler

Förskolan består av 4 avdelningar med gott om utrymme för att dela upp i mindre grupper. Det finns gott om olika lärmiljöer som barn och pedagoger kan utforska dagligen. Förskolan har en fantastiskt stor utegård med olika terränger att vistas i.

Foto av Bolmörtens förskola. Det är en gul byggnad med vita detaljer.

Måltider

Förskolan har en egen kock som lagar frukost, lunch samt mellanmål enligt riktlinjerna för bra mat i förskolan. Förskolan har ett matråd där barn, pedagoger och kock sammarbetar kring våra måltider.

Digitala verktyg

Vi använder oss av olika digitala verktyg i vår verksamhet. Lärplattor används till spel, sagor, tt läsa av QR-koder och att dokumentera. Vi tar med oss lärplattorna ut på gården och på våra utflykter för att söka fakta och svara på barnens frågor. Vi har en projektor som vi till exempel använder för att visa film utifrån aktuellt tema.

Bibliotek

Bolmörten har besök av bokbussen 1 gång per månad samt går till kommunens bibliotek.

Inskolning / introduktion

Vår introduktion varar oftast i tre dagar. Första dagen kommer barn och föräldrar tillsammans och är på förskolan i två timmar. Nästkommande dagar är de kvar till ca 14:00. Oftast räcker det med tre dagar men du behöver vara beredd på att det kan ta längre tid för att barnet ska bli tryggt i den nya miljön och med oss vuxna som arbetar på förskolan.

Föräldra­samverkan

Två gånger varje år bjuder förskolan in till samtal där föräldern/vårdnadshavaren och en pedagog samtalar kring barnets utveckling och den pedagogiska verksamheten.

Bolmörtens förskola har ett väll fungerande föräldraråd som har kontinuella möten med personal och rektor.

Sjukdom

Vid sjukdom ringer man barnets avdelning och meddelar. Om förskolan inte har öppnat kan man prata in på avdelningens telefonsvarare. Meddela gärna dagen innan när barnet återkommer.

Det är av största vikt att barnen är friska för att orka med sin tid hos oss.

Barnens allmäntillstånd avgör om barnet orkar vara hos oss och kan delta i alla aktiviteter.

Vi följer kommunens riktlinjer för sjukdom i förskolan.

För att förhindra smittspridning har vi tydliga hygienrutiner som till exempel att tvätta händerna ofta och använda pappershanddukar.

Personalen använder skyddshandskar bland annat då de hanterar livsmedel.

Värdegrund och lokala styrdokument

Aktuella stryrdokument och planer delas ut av rektor vid förfrågan.

Ansök

Kontakt och sjukanmälan

Här hittar du kontaktinformation till vår personal på Bolmörtens förskola. Det är också här du kan sjukanmäla ditt barn.

Sköldpaddan

Telefon: 0171-62 64 67
E-post: bolmorten.skoldpaddan@enkoping.se

Myran

Telefon: 0171-62 61 71
E-post: bolmorten.myran@enkoping.se

Igelkotten

Telefon: 0171-62 64 68
E-post: bolmorten.igelkotten@enkoping.se

Humlan

Telefon: 0171-62 64 69
E-post: bolmorten.humlan@enkoping.se

Fjärilen

Telefon: 0171-62 64 70
E-post: bolmorten.fjarilen@enkoping.se

Rektor

Caroline Mattsson
Telefon: 0171-62 70 98
E-post: bolmortensforskola@enkoping.se

Fakta om förskolan

  • Adress: Bolmörtsgatan 4, 745 36 Enköping
  • Telefon: 0171-62 709 8
  • År: 1–5 år
  • Antal: 76 barn
  • Driftsform: Kommunal
  • Huvudman: Enköpings kommun