Tobaksfria nikotinprodukter

Om du vill sälja tobaksfria nikotinprodukter måste du först göra en anmälan till kommunen.

Anmäl försäljning av tobaksfria nikotinprodukter

Om du vill sälja tobaksfria nikotinprodukter i din verksamhet måste du anmäla det till kommunen.

Regler för att sälja tobaksfria nikotinprodukter

Sen den 1 augusti 2022 ska du som vill sälja tobaksfria nikotinprodukter, så kallat vitt snus, anmäla försäljning till kommunen innan du startar.

  • Du måste vara säker på att personen som köper tobaksfria nikotin­produkter är minst 18 år och att de inte langas till någon under 18 år.
  • Du måste ha skyltar eller dekaler som upplyser om åldersgränsen på ditt försäljningsställe. Dekalen ska finnas vid disken där försäljningen sker och där tobak är placerad i butiken.
  • Förpackningar till tobaksfria nikotinprodukter ska innehålla en innehållsdeklaration samt en hälsovarning. Det är tillverkaren och importören som ansvarar för att produkterna uppfyller kraven. Felaktigt märkta produkter får inte säljas i butik.

Egenkontrollprogram

Innan du börjar sälja tobaksfria nikotinprodukter måste du enligt lag ha ett egenkontrollprogram. I det ska det framgå hur din verksamhet uppfyller kraven på bland annat åldersgräns och märkning. Du kan välja att göra ett eget program eller använda kommunens mall.

Egenkontrollprogrammet ska bestå av skriftliga instruktioner som på ett tydligt sätt beskriver hur varorna ska hanteras och säljas i din butik. Det ska fungera som ett stöd för din personal och leda till en säker hantering.

Meddela avslut eller ägar­byte

När du ska sluta sälja tobaksfria nikotinprodukter måste du göra en avanmälan till kommunen. Du måste också meddela eventuellt ägarbyte. Det gör du via vår e-tjänst.