E-tjänst skolval

Här kan du som vårdnadshavare ansöka om en plats i förskoleklass till ditt barn. Du som inte är nöjd med din skolplacering kan också ansöka om ändring av skola i e-tjänsten. Läs mer om skolval här.

 

Om du går i en kommunal skola och vill byta till en annan kommunal skola kan du också ansöka om det i e-tjänsten.

Alla våra grundskolor har öppet hus eller informationskväll under skolvalsperioden. Du hittar tiderna här.

Blev du inte nöjd med din skolplacering? Nu går det bra att logga in och göra en ny ansökan som då behandlas som önskemål om skolbyte. Skulle det uppstå en ledig plats på en skola, och det finns flera elever som angett att de vill ha plats, används placeringsriktlinjerna för att avgöra vilken elev som ska erbjudas platsen.

E-tjänsten skolval omfattar de kommunala förskoleklasserna.  Om du vill ansöka om en plats i en fristående förskoleklass, kontaktar du skolan direkt.

Byte av skola

Du som går i en kommunal skola och vill byta till en annan kommunal skola kan också ansöka om det i e-tjänsten. Skulle en ledig plats uppstå på en skola, kontrollerar handläggare om det finns flera elever som önskar plats i den aktuella årskursen. Om så är fallet görs urvalet genom kommunens skolvalskriterier. Därefter lämnas erbjudande om byte av skola till vårdnadshavare. I vår e-tjänst kan du bara ansöka om byte till en annan kommunal skola.

Tänk på! När du har loggat in i e-tjänsten måste du välja fliken "Alla" för att kunna göra ditt skolval.

Vill du läsa mer om reglerna för skolvalet kan du klicka här.

se gränserna för skolornas placeringsområden/upptagningsområden kan du söka fram dem i enkoping.se/placeringsomraden

För att kunna göra en ansökan behöver du en e-legitimation.  Du ansöker om e-legitimation hos din bank eller hos Telia.

Webbplats om BankID e-legitimation 

Har du skyddade personuppgifter eller saknar svenskt personnummer?

Om du har skyddade personuppgifter eller saknar svenskt personnummer kan du inte ansöka om plats i e-tjänsten. Kontakta i stället vårt kontaktcenter på 0171-62 50 00.

Vad gör kommunen med dina uppgifter?

Kommunen för in de uppgifter som du lämnar i en databas. I databasen finns också dina uppgifter från folkbokföringen. Vi använder uppgifterna för att placera ditt barn och när vi debiterar avgift för fritidshemsplatsen. Uppgifterna behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR.