Sophämtning

Kommunen ansvarar för att samla in hushållsavfall och se till att det behandlas på rätt sätt. Det är VafabMiljö som har hand om sophanteringen i Enköpings kommun.

Hitta på sidan

Sopbilar hämtar sopor hos hushåll som har abonnemang för sophämtning. Alla fastigheter i Enköpings kommun måste ha kommunal sophämtning. Undantag är de som är obebyggda eller som har fått dispens från miljö- och byggnadsnämnden.

VafabMiljö bytte entreprenör våren 2019. Den nya entreprenören använder andra fordon och det gör att soptunnorna för vissa hushåll behöver stå annorlunda.