Eldning och sotning

Du måste anmäla eller ansökan om bygglov vid installation av eldstad. Eldning av trädgårdsavfall är tillåtet vissa tider på året. Glöm heller inte att sota för att undvika brand.

Hitta på sidan

​Du måste alltid göra en bygganmälan för en ny eldstad, skorsten eller väsentlig ombyggnad av skorsten. Ibland behövs ett bygglov. Om du ska ha ett större vedupplag på tomten kan du behöva ett tillstånd. Kontrollera alltid med vår byggavdelning vad som gäller.

En brasa inomhus ökar trivseln och eldning med biobränsle som ved, pellet eller flis är bra ur miljö­synpunkt. Du som eldar ansvarar alltid för att omgivningen inte besväras.

Räddningstjänsten Enköping-Håbo ansvarar för brandskydd och sotning i Enköpings kommun. På deras webbplats hittar du bland annat dispensansökan för att sota själv, tips på lokala sotare, sotningstaxan och taxan för brandskyddskontroll.

Fastighetsägarens ansvar

Enligt lagen om skydd mot olyckor i kraft är det alltid du som fastighetsägare som har ansvaret för skydd av liv och egendom i och med att du installerar och/eller använder en eldstad. Det gäller alla typer av eldstäder i en fastighet. Ytterst sett är det alltså ditt ansvar att eldstäderna sotas och rengörs. Det är även ditt ansvar att de brandskyddskontrolleras.

Kommunens ansvar

Kommunen ansvarar för att det finns en brandskyddskontroll. Brandskyddskontrollen får endast utföras av den som har utsetts av kommunen och som har behörigheten.

Om du ska anordna en valborgsmässoeld är det du som ansvarar för säkerheten och att allt går rätt till. På Räddningstjänstens webbplats kan du läsa om tillståndskrav, placering, storleksbegränsning och annat du bör tänka på. 

Brasan får endast innehålla brännbart trädgårdsavfall som till exempel kvistar. Du kan läsa mer i paragraf 9 i de lokala hälsoskyddsföreskrifterna och i paragraf 27 i de lokala renhållningsföreskrifterna. Du som är ansvarig ska:

  • kontrollera att det inte är eldningsförbud
  • bara elda när det är vindstilla eller svag vind
  • se till att nårboende inte störs av rök
  • kontrollera att brandspridning inte sker
  • se till att det finns släckredskap på platsen
  • ha beredskap för att snabbt kunna larma räddningstjänsten

Observera att du debiteras en timavgift enligt gällande taxa för handläggningen av din ansökan oavsett om du beviljas dispens eller inte.

Då får du elda

I detaljplanerat område eller område med områdesbestämmelser är det tillåtet att elda torrt trädgårdsavfall som har stam och ris den 15–30 april och den 15–31 oktober. Vill du elda på andra tider måste du ansöka om dispens.

Bor du inte i ett detaljplanerat område eller område med områdesbestämmelser får du elda trädgårdsavfall året om, men tänk på att alltid visa hänsyn till grannarna och vara försiktig.

Tänk på att räddningstjänsten kan förbjuda eldning under perioder som det normalt är tillåtet att elda.

Det får du elda 

Du får bara elda trädgårdsavfall som inte kan användas för kompostering, det vill säga torra växter som har stam och ris. Om det är möjligt att kompostera trädgårdsavfallet ska du göra det.

Ta hänsyn till grannarna

När du eldar måste du alltid ta hänsyn till dina grannar så att de inte störs av elden eller röklukten. 

I Enköpings kommuns lokala hälsoskyddsföreskrifter hittar du information om vilka lagar som finns för att skydda människors hälsa och miljön i Enköpings kommun.

Ta hänsyn till grannarna

När du eldar ansvarar du alltid för att omgivningen inte besväras. När du till exempel eldar i en kakelugn, kamin, bastu, badtunna eller pizzaugn ska du följa de regler som gäller för eldning med biobränsle. Till biobränsle räknas till exempel ved, pellets och flis.

Om du eldar på ett sätt som stör dina grannar eller skadar miljön, kan vi meddela en begränsning eller ett eldningsförbud.

I Enköpings kommuns lokala hälsoskyddsföreskrifter hittar du information om vilka lagar som finns för att skydda människors hälsa och miljön i Enköpings kommun.

Elda vid rätt väderlek

Du bör inte elda när luften är stillastående, till exempel en regnig höstdag eller en kall vinterdag. Då sprids inte rökgaserna tillräckligt och det finns risk att de går ner i marken. När du eldar bör du kontrollera vindriktningen och vindstyrkan så att röken inte stör dina grannar.

Använd torr ved

Veden som du eldar med bör ha torkat i minst ett år. Det är bäst om veden får torka inomhus innan du börjar använda den. Om veden är fuktig brinner den sämre och det kan orsaka utsläpp av hälso- och miljöfarliga ämnen. 

Tänd inte för stor brasa

Tänk på att inte tända en för stor brasa som du måste strypa draget på. Om du tänder en stor brasa blir utsläppet av hälsovådliga ämnen större och risken för skorstensbrand ökar.

Elda inte avfall

Det är inte tillåtet att elda avfall som till exempel mjölkförpackningar eller plast. Det är förbjudet att elda impregnerat eller målat virke, spån- eller plywoodplattor. Röken innehåller föroreningar och skapar dålig lukt. 

Sota regelbundet

Sota din skorsten regelbundet så att inga problem uppstår. Kontakta din lokala skorstensfejare för information om hur ofta du behöver sota.