Avgiftsblanketter

Om du fyller i och skickar in blanketten Inkomst- och utgiftsförfrågan räknar vi ut ditt personliga avgiftsutrymme (betalningsförmåga). Det kan göra att vissa avgifter blir billigare för dig. Om du väljer att inte skicka in blanketten betalar du vad insatsen kostar upp till maxtaxan.

Anvisning

Här finns anvisningar till hur du fyller i blanketten:
Anvisningar till blankett Inkomst- och utgiftsförfrågan.Word (word, 29 kB)

Dubbla boendekostnader

När du flyttar till ett omvårdnadsboende kan du ansöka om avdrag vid dubbla boendekostnader. Villkoren står på blanketten:

Ansökan om avdrag vid dubbla boendekostnader.PDF (pdf, 549 kB)

Minimibelopp

Minimibeloppet är generellt och bygger på prisbasbeloppet som riksdagen bestämmer varje år. Det är den summa som en person anses behöva för att klara utgifter för sina personliga behov utöver avgifter och bostadskostnader. Summan utgår från Konsumentverkets beräkningar och vi tar hänsyn till den när vi räknar ut din avgift. Det finns ingen garanti för att du ska ha den summan kvar efter att du betalat dina räkningar. Förbehållsbeloppet är minimibeloppet plus bostadskostnad.

Förhöjt minimibelopp

Om du till exempel har hemtjänst eller bor på omvårdnadsboende och har extra fördyrande levnadskostnader kan du ansöka om förhöjt minimibelopp. Behov av ett högre minimibelopp ska vara under minst sex sammanhängande månader och beloppet måste uppgå till minst 200 kr per månad. Du måste även bifoga underlag som styrker dina kostnader. Du som är under 65 år kan ansöka eftersom du beräknas ha en högre kostnad för livsmedel.
Ansökan om förhöjt minimibelopp.PDF (pdf, 82 kB)