Plats i förskole­klass

Du ansöker om plats till förskoleklass i vår e-tjänst för skolval. Skolvalsperioden är öppen 1 november - 15 december.

Skolval övriga perioder

Om du flyttar in till Enköping utanför vår skolvalsperiod kan du göra din ansökan om skolplats på den här sidan. Om ditt barn redan går i skola i Enköping och du vill byta skola inom kommunen gör du ansökan på den här sidan.

Fritidshem

Om du behöver en plats på fritidshem, anmäler du det i e-tjänsten.

Skolskjuts

Tänk på att rätten till skolskjuts kan påverkas om du väljer en skola som ligger utanför ditt så kallade placeringsområde. Här finns en karta som visar placeringsområdena.