Formulär för att anmäla misstänkt mat­förgiftning

I formuläret nedan kan du anmäla om du tror att du blivit matförgiftad av mat från en restaurang eller butik i Enköpings kommun.


När åt du maten?
När åt du maten?
När blev du sjuk?
När blev du sjuk?Ingick is i drycken?
Ingick is i drycken?
Kryssa för nedan vilka symptom du upplevt
Kryssa för nedan vilka symptom du upplevt


Har du behövt söka sjukvård?
Har du behövt söka sjukvård?Är du överkänslig eller allergisk mot något?
Är du överkänslig eller allergisk mot något?Har du varit utomlands den senaste veckan?
Har du varit utomlands den senaste veckan?


Har någon i hushållet varit utomlands den senaste veckan?
Har någon i hushållet varit utomlands den senaste veckan?


Har du varit i kontakt med magsjuk person som inte ätit av den misstänkta maträtten den senaste veckan?
Har du varit i kontakt med magsjuk person som inte ätit av den misstänkta maträtten den senaste veckan?


Har du varit i kontakt med djur den senaste veckan?
Har du varit i kontakt med djur den senaste veckan?


Har du barn i förskola eller barnomsorg?
Har du barn i förskola eller barnomsorg?


Har du druckit vatten från en enskild brunn eller vatten ute i naturen senaste veckan?
Har du druckit vatten från en enskild brunn eller vatten ute i naturen senaste veckan?

Kan vi kontakta dig ifall vi behöver ytterligare information?
Kan vi kontakta dig ifall vi behöver ytterligare information?


Vill du att vi kontaktar dig efter avslutad utredning?
Vill du att vi kontaktar dig efter avslutad utredning?

Hantering av personuppgifter

Miljö- och byggnadsnämnden är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som du skickar in i din anmälan. Vi samlar in dem för att kunna utreda fallet, men det är frivilligt vilka uppgifter du väljer att lämna. Alla uppgifter som du lämnar kommer att registreras i vårt ärendehanteringssystem och arkiveras enligt gällande lagstiftning.

Tänk på att om du inte lämnar några kontaktuppgifter kan vi inte återkomma till dig om vi behöver ytterligare information.

När du fyller i uppgifterna i detta formulär passerar uppgifterna leverantören av vårt webbpubliceringssystem.

Om du inte vill använda det här formuläret för att göra din anmälan kan du kontakta miljöavdelningen.

Du kan läsa mer om hur miljö- och byggnadsnämnden hanterar personuppgifter och hur du kontaktar personuppgiftsansvarig.