ENaT

ENaT drivs av utbildningsförvaltningen i Enköping. Uppdraget är att öka intresse för NO och teknik genom att arbeta med experiment och programmering.

Verksamheten vänder sig till alla lärare och elever i åldersgruppen 6-15 år. ENaT är gratis att använda för alla grundskolor i Enköpings kommun.

ENaT reser runt till kommunens alla skolor och skolbesöken sker under i förväg överenskomna veckor. Verksamheten bedrivs under perioden från mitten av november till slutet av mars. Skolans storlek avgör antalet dagar som skolenheten erbjuds.

Aktuellt

Under läsåret 20/21 pausar ENaT sina besök på skolorna i Enköpings kommun pga Coronaläget. De flesta av våra lådor har vi till utlåning. Kontakta oss för mer information.

Länk till vår information kring att låna lådor

Naturvetenskap och teknik

ENaT erbjuder olika teman inom ämnesområdena naturvetenskap och teknik. Varje besök startar med en gemensam planering på skolan några veckor före besöket. Skolans ENaT representant är sammankallande till det mötet. Med på mötet ska alla lärare som kommer att få besök i sin klass vara. ENaT representanten från skolan är givetvis närvarande och minst en av oss från ENaT. Den gemensamma planeringen gör att läraren lättare kan lägga upp sin undervisning så att vårt besök blir en del av en helhet för eleverna.

I alla teman arbetar vi med delar av det centrala innehållet i teknik och de naturvetenskapliga ämnena i Lgr 11. Vi vill att läraren planerar in våra teman som en del i sin pedagogiska planering. Vårt arbetssätt ger eleverna möjligheter att träna på de förmågor som kunskapskraven anger.

Upptäckarlust och nyfikenhet i fokus

Våra teman utgår från lärarnas och elevernas behov av att ställa frågor. Alltså en pedagogik som utgår från upptäckarlust och nyfikenhet.

Vi vill också inspirera till mer experimentell undervisning som en del av det entreprenöriella lärandet.

Ett klassbesök tar en halv eller hel dag, beroende på vilket tema det gäller och önskemål från skolan. Besöket sker på skolan i ett vanligt klassrum. Nästan all utrustning som behövs för temat har ENaT med sig. Om det behövs ytterligare material är det noga uttryckt i körschemat för dagen och är saker som oftast redan finns på skolan som papper, lim och saxar.