Minnes­anteck­ningar från kommu­nens rådgivande grupper

Här kan du ta del av minnesanteckningar från kommunala finska samrådet, tillgänglighetsrådet, pensionärsrådet och natur- och friluftsrådet från 2020 och framåt.

Hitta på sidan

Kommunala finska samrådet

Kommunala tillgänglighets­rådet

Kommunala natur- och friluftsrådet

2020-02-17

Kommunala pensionärsrådet