Spara på vattnet

I Enköpings kommun är grundvattennivåerna låga. Vi har nu infört bevattningsförbud för att vi inte ska få vattenbrist.

I Enköping tar vi det mesta kommunala vattnet från grundvattnet. Du som har egen brunn tar också upp ditt vatten från grundvattnet. Det viktigt att vi alla är sparsamma med vattnet oavsett om du har egen brunn eller har kommunalt vatten. Just nu har vi bevattningsförbud.

Läs mer om bevattningsförbudet

Vanliga frågor om vattenbristen

Varför måste vi spara på vattnet?

Vi använder grundvatten för att få kommunalt vatten- och avlopp. Grundvattennivåerna har nu under flera år legat under det normala på grund av för lite regn och snö. Det gör att den källa som vi använder till vårt vatten inte fyllts på tillräckligt mycket.

Är det bevattningsförbud?

Ja, vi har bevattningsförbud från juni och tills vidare.

Läs mer om bevattningsförbudet.

Måste vi ha bevattningsförbud även om det regnar mycket?

Ja, regnet sugs upp av all växtlighet och fyller inte på grundvattnet. Däremot behöver vi ju inte vattna lika mycket nu när det har kommit så mycket regn.

Får jag fylla min pool?

Du får inte fylla din pool med dricksvatten från Enköpings kommun. Det gäller stora såväl som små pooler.

Det finns flertalet badplatser i Enköping ifall du längtar efter ett svalkande bad.

Du är också välkommen till utomhusbadet i Fjärdhundra.

Om du ändå vill fylla din pool kan du kontakta företag som transporterar vatten. De kan hämta vatten i kommuner som inte har vattenfärbud. De företag som har kontakt med oss vet vilka dessa kommuner är.

Får jag vattna min gräsmatta?

Du får inte vattna din gräsmatta med kommunalt dricksvatten. Som du kanske har sett vattnar kommunen fortfarande gemensamma ytor så som fotbollsplaner och parker. Det gör vi eftersom de här ytorna är något som så många kommuninvånare har nytta av. Vi har däremot dragit ned kraftigt på bevattningen.

Hur ska jag göra för att min nylagda gräsmatta ska överleva?

Behöver du extra bevattning till nyplanteringar och ny gräsmatta finns möjligheten att köpa vatten från kommuner som inte har bevattningsförbud. Det finns möjlighet att kontakta Uppsala, Västerås och Heby, men inte Håbo.

Varför fortsätter kommunen att vattna i parkerna?

​Precis som alla andra måste kommunen spara på vattnet nu när det är så låga grundvattennivåer. Vi vattnar mycket mindre än vad som egentligen behövs. Träd och sommarblommor vattnar vi med vatten från ån.

I beslutet om bevattningsförbud har politikerna tillåtit vissa undantag. Det gäller till exempel Drömparken som får tusentals besökare varje år. Den är en av våra viktigaste turistmål. Där har vi minskat bevattningen till en tredjedel av vad som egentligen behövs och vattnar bara så att vi kan hålla växterna vid liv.

Varför vattnar kommunen inte mer med åvatten?

Det vill vi gärna men är beroende av ett godkännande av Länsstyrelsen för att kunna öka mängden. Vi behöver också ha godkända vattenprover för att få bevattna med spridare. ​

Redan idag vattnar vi många planer, träd och sommarblommor med åvatten. Vi kan däremot inte ta hur mycket vatten som helst ur Enköpingsån för då riskerar den ekologiska balansen att störas. I år kommer vi inte kunna ta ut åvatten mer än så.

Måste jag ha tillstånd för att ta vatten från sjö eller vattendrag till bevattning?

Om du ska ta vatten från sjö eller vattendrag behöver du i de allra flesta fallen ett tillstånd enligt miljöbalken. Du ansöker om tillstånd hos mark- och miljödomstolen. Vem som helst som behöver bevattna kan ansöka om ett tillstånd. Du kan vara markägare, arrendator, golfbaneägare, driva industri eller av annan anledning behöva ta vatten för bevattning.

Om det handlar om mindre vattenuttag kan det räcka att du anmäler det till länsstyrelsen, men om du har ett tillstånd kan du känna dig säkrare. Under torrperioder konkurrerar vi alla om vattnet. Det kan bli konflikter mellan olika intressen som är beroende av vatten.

Tillstånd behövs dock inte om det är uppenbart att varken allmänna eller enskilda intressen skadas genom vattenverksamhetens inverkan på vattenförhållandena.

Jordbruksverkets webbplats: Bevattning, ansök om tillstånd och få svar på vanliga frågor

Kontakta mark- och miljödomstolen

Kontakta Länsstyrelsen i Uppsala län

När behöver jag inte ansöka om tillstånd?
Om du bara gör ett mindre vattenuttag från sjöar och vattendrag behöver du inte ansöka om ett tillstånd. Då räcker det att du gör en anmälan till länsstyrelsen. Men tänk på att en anmälan inte ger dig samma rättigheter som ett tillstånd.

I miljöbalken finns en undantagsregel som säger att om det är uppenbart att inga allmänna eller enskilda intressen skadas när du gör vattenuttaget behöver du varken anmäla eller ansöka om tillstånd. Om du inte har tillstånd är du skyldig att bevisa att uttaget inte har påverkat omgivningen, ifall någon annan påstår att en skada har uppstått.

Du behöver heller inte ha ett tillstånd för bevattning av den egna villaträdgården eller när du tar vatten till djur. Det anses som husbehovsvatten och behöver normalt inte anmälas till länsstyrelsen, men ring gärna och prata med länsstyrelsen om du är tveksam.

Kontakta Länsstyrelsen i Uppsala län

Källa: Jordbruksverkets webbplats

Var går gränserna för när jag måste ansöka om tillstånd?
Du måste ansöka om tillstånd från mark- och miljödomstolen:

 • för uttag av ytvatten från vattendrag om uttaget överskrider 600 kubikmeter per dygn, dock max 100 000 kubikmeter per år
 • för uttag av ytvatten från annat vattenområde om uttaget överskrider 1 000 kubikmeter per dygn, dock max 200 000 kubikmeter per år.

När du tar ut mindre mängder än vad som angetts ovan ska du göra en anmälan till länsstyrelsen, om det finns risk för skada för andra eller på miljön. Vid allmän vattenbrist och lite vatten i marker, vattendrag och sjöar är omgivningen mer känslig för förändringar. Uttag av mängder som under normala förhållanden räknas som obetydliga kan ge konsekvenser.

Källa: Jordbruksverkets webbplats

Påverkar grundvattennivåerna mig som har egen brunn?

Du som har en egen brunn kan märka av de låga grundvattennivåerna. Det är viktigt att du är sparsam med vattnet. Det är du som är fastighetsägare som har ansvar för brunnen.

Hur ser grundvattennivån ut i Enköping?

Det är Statens geologiska undersökning (SGU) som har kunskap och i uppdrag att veta hur grundvattennivåerna ser ut. Enligt deras karta över grundvattennivåerna har hela området runt hela Enköping nivåer som ligger mycket under de normala. Därför behöver vi alla minska vår vattenförbrukning.

Använder vi grundvatten i Enköping?

​Ja, vi tar vattnet från grundvattnet. Grundvattennivåerna har under flera år legat under det normala på grund av för lite nederbörd. Det gör att den källa som vi använder till vårt vatten inte fyllts på tillräckligt mycket.

Vad händer om vattnet i min brunn tar slut?

Om din brunn sinar behöver du köpa vatten från ett företag som säljer vatten. Du som är fastighetsägare har ett eget ansvar att se till att brunnen inte sinar. Har du helt slut på vatten kan vi hjälpa dig med så kallat nödvatten, det vill säga några liter vatten per person och dag. 

Ska jag meddela kommunen om jag ser någon som vattnar ute?

Nej, du behöver inte meddela oss om du ser någon som vattnar med slang eller spridare. Däremot är det bra om du kan säga till att det är bevattningsförbud. Personen vet kanske inte om det.

Vart ska jag vända mig om jag har frågor om min egen brunn?

Tyvärr kan inte kommunen hjälpa dig med frågor om grävda eller borrade brunnar. Det finns en branschorganisation för de företag som borrar brunnar. Läs mer på www.geotec.se. Där finns en del information om enskilda brunnar.

Så här kan du spara på vattnet

Dricksvattnet ska förstås användas till att dricka och för matlagning. Det måste också användas till dusch, tvätt och toaletter. Efter det kan du vid varje tillfälle som du använder vatten fundera på om du kan spara på vattnet istället.

 • Kyl dricksvattnet i kylskåp hellre än att spola kranen tills det kommer kallt vatten.
 • Duscha hellre än bada, och ta hellre en snabbdusch än en lång. Om du använder ett snålspolande munstycke och stänger av vattnet medan du tvålar in dig sparar du ännu mer.
 • Stäng av kranen när du borstar tänderna.
 • Diska med balja eller diskpropp om du diskar för hand, istället för under rinnande vatten.
 • Diska och tvätta med full maskin och välj eco-program.
 • Byt ut packningar i droppande kranar och läckande toalettstolar.
 • Undvik att vattna gräsmattor och planteringar med dricksvatten. Ta vara på eventuellt regnvatten och samla det till trädgårdsbevattningen.
 • Tvätta inte fasader och uteplatser med dricksvatten.
 • Fyll inte pooler och badtunnor med dricksvatten.
 • Tvätta bilen hos en biltvätt där smutsigt vatten samlas upp, renas och återanvänds.

Därför behöver du spara på vattnet

Under flera år har grundvattennivåerna legat under det normala. Det beror på att det kommit för lite nederbörd de senaste vintrarna. Eftersom vi använder grundvatten som dricksvatten är det viktigt att vi är sparsamma med vattnet.

Om vi inte är sparsamma med vattnet och vattenförbrukningen finns det risk för vattenbrist.

Vattenbrist innebär inte bara att dricksvattnet riskerar att ta slut, utan det kan också innebära att vattnets kvalitet kvalitet försämras.  Det kan bli dåligt tryck eller helt tomt i ledningarna, vilket gör att det kan komma in bakterier i vattnet. Om det händer behöver vi uppmana alla att koka vattnet innan man dricker det. 

Så här sparar kommunen på vattnet

​Vatten- och avloppsavdelningen arbetar mer intensivt med att laga läckor i vårt rörnät. Vi söker också mer aktivt efter läckor. Park- och gatuavdelningen har börjat spara in på vattenanvändandet på flera sätt:

 1. Automatbevattningarna vattnar en gång i veckan.
 2. Droppbevattning med för att bara behöva vattna exempel rondeller och Rådhusgården kommer starta vid behov.
 3. Drömparken vattnas bara en gång per vecka med spridare med en timme vid varje tillfälle.
 4. Nyplanterade träd vattnas med åvatten. Vi använder vattensäckar så att det inte ska blir någon spillförlust.
 5. Nyplantering av till exempel perenner och sommarblommor vattnas med åvatten.
 6. Vi kommer minska på tvättning av våra fordon och andra redskap.
 7. Parkmöblerna kommer endast tvättas när det behövs.
 8. Vi kommer köper in teknisk utrustning för att om det är möjligt kunna använda vatten från Enköpingsån.

Bevattning av fotbollsplaner

70 procent av fotbollsplanerna vattnas redan idag med vatten som inte är kommunalt dricksvatten. Det vattnet är framförallt åvatten från Enköpingsån och Örsundaån.

Fotbollsplaner som vattnas med kommunalt dricksvatten måste däremot vattnas för att inte bli helt förstörda. Därför har dessa planer fått undantag från bevattningsförbudet. De får däremot endast vattnas så att gräset överlever.

Parkerna

Vi prioriterar hårt vilka parker vi vattnar och vilka växter som måste ha vatten för att överleva. Vi försöker använda åvatten där vi kan, det gäller träd och sommarplanteringar.

Eftersom Drömparken är Enköpings största besöksmål för turister har den fått visst undantag från bevattningsförbudet. Där vattnar vi bara en tredjedel mot vad den skulle behöva. Däremot syns den bevattningen eftersom det tar cirka en vecka att vattna igenom hela parken. Därför kan det se ut som att vi vattnar mer än vad vi gör.

Fastigheter

Vi byter ut kranar och duschar i kommunens fastigheter så att de blir sensorstyrda och snålspolande. Då rinner inte vattnet i onödan. Vi byter också kontinuerligt ut packningar i kranarna. Vi kommer heller inte tvätta våra fordon lika ofta.

Vattenläckor

Vi arbetar ännu mer aktivt med att leta efter läckor och lagar dem så fort det går.