Hummelsta

Hummelsta är en lugn ort som ligger mellan Enköping och Västerås. I samhället finns den populära skolan.

Fina naturreservat och kultur­landskap

Kommunikationerna till och från Hummelsta är goda. Det finns cykelväg hela vägen in till Enköping.

Bygden runt Hummelsta utmärks av skogspartier, men även av öppna odlingsmarker, djupa dalgångar och vackra herrgårdsmiljöer. Söder om samhället breder de stora odlingsmarkerna ut sig. Norr om samhället är landskapet mer kuperat med stora skogsmarker omväxlande med öppna slätter.

I bygden finns flera medeltidskyrkor. Intill Svinnegarns kyrka ligger Svinnegarns källa som är en av Sveriges mest kända trefaldighetskällor. Förr vallfärdade folk till källan för att dricka vattnet och därmed bli botade från sjukdomar.

I området finns flera gravfält och boplatslämningar. Sagån som rinner genom trakten var förr en viktig kommunikationsled. Platsens betydelse markeras av de två kungahögarna Blotsvens hög och Östens hög. Eriksgatan passerade också genom bygden. Runt Hummelstatrakten finns inte mindre än fyra fornborgar.

I Hummelsta finns naturreservaten Haga ekbackar och Hjulsta ekhagar, ett ålderdomligt kulturlandskap med lummiga, betade hagar, stora ekar och rikt fågelliv.

Visste du att?

I Jan Fridegårds roman Torntuppen är det torntuppen på Tillinge kyrka som är förlaga. Romanen är filmatiserad med Ingvar Hirdvall i huvudrollen.

Pastor Spak var präst i Tillinge, Teda och Svinnegarns kyrkor i början av 1900-talet. Han engagerade sig i arbetarrörelsen och agiterade för lantarbetarnas svåra förhållanden. Han fick till sist sluta som präst och tog sedan sitt eget liv.