Skol­parken

En sekelskiftespark från 1880-talet

Om parken

Skolparken är en park för många aktiviteter och är därför välkänd av många Enköpingsbor. På vintrarna går det att åka pulka ner för backarna och mitt i parken finns en omtyckt lekplats. Centralt i parken finns också en scen som används till olika evenemang. Ett av dem är Trädgårdsdagen som äger rum varje år, första lördagen i september.

Parken har många höga, vackra träd som visar anor från förra sekelskiftet. Den norra delen har ett skogsliknande utseende och visar på våren en prakt av azaleor.

I parken står också en byst av Enköpingsdoktorn Ernst Westerlund.

Planskiss och växtförtecking

Bildgalleri

Foto från Skolparken under våren. i förgrunden syns blåblommande lökväxter i gräset. I bakgrunden syns en gärdesgård och stora buskage.
Foto på Skolparken under hösten. I förgrunden syns en buske med vackra höstfärgade blad. I bakgrunden syns läktare till en scen, en röd träbyggnad samt en del olika träd.
Foto på skolparken på vintern. I förgrunden syns snöklädd mark, därefter syns häckar och träd. Långt i bakgrunden syns siluetter av byggnader och träd mot en skymmande himmel.

Hitta hit

Adress: Drottninggatan