Fågelskåd­ning i Hjälstaviken

Upptäck, fota och studera spännande fåglar. Här har man sett omkring 265 olika arter!

Ett eldorado för fågelskådaren

Det hörs ett ständigt skrän från fåglarna som håller till i den vidsträckta våtmarken. Det är inte konstigt, här har man observerat cirka 265 olika arter! Särskilt vår och höst står tubkikarna uppradade sida vid sida, inte minst vid fågeltornet i Hårby på vikens västra sida eller i det fina gömslet ute i vassen vid Kvarnbergets fot. Hjälstaviken hör till Sveriges finaste fågellokaler, med bland annat tranor, fiskgjuse, dvärgmås, brun kärrhök, brushane, mängder av gäss och ett flertal sångare. Ofta syns sällsynta gäster bland fågelarterna. En solig vinterdag kan du ha tur och se både havsörn, kungsörn och fjällvråk.

Olika fåglar beroende på säsong

De första vårfåglarna dyker upp redan i slutet av februari, strax kommer alla gässen, som i tusental rastar på strandängarna. I första halvan av maj är det vadarnas tur och du kan höra både enkel-, dubbel- och dvärgbeckasin spela. I juni hörs kornknarrens crex-crex, rördromens buteljblåsning och vattenrallens ömsom stönande, ömsom gälla, uppfordrande skrik. Redan i början av juli ser du vadare på väg söderut och under hösten rastar alla de andra flyttfåglarna vid Hjälstaviken. I november är det åter dags att spana efter vinterfåglar.

Men Hjälstaviken bjuder på ännu mer

På våren är Parnassen en underbar plats med mattor av gulsippor och vitsippor under de höga, ståtliga ädellövträden. Skogsområdet är en gammal del av Ekolsunds slottspark och har du ögonen med dig kan du ana ett stjärnformat allésystem.

Från Parnassen utgår en spångad vandringsled genom det susande vasshavet tvärs över viken till Kvarnberget. Det är en fascinerande upplevelse att vandra genom vassen, känslan av att plötsligt vara ensam i världen är påtaglig. Uppifrån Kvarnberget har du en vidsträckt utsikt över sjön och det omgivande landskapet. Även här är det fint att ha picknick men det är bitvis ganska brant, så håll ett öga på barnen!

Foto på fågeltornet i Hjälstaviken.

Foto: Sara Bergström

I hagmarkerna runt sjön finns en hel del örter. Brudbröd och darrgräs växer i rikliga mängder, också jungfrulin, backnejlika och gullviva. Insektsfaunan sägs också vara intressant och artrik, men det krävs kanske specialkunskaper för att lägga märke till det. För att inte störa de häckande fåglarna, får du inte gå runt hur som helst i området mellan 15 mars och 15 augusti. Då ska alla hålla sig till den markerade vandringsleden som löper runt viken. Vill du gå hela vägen runt blir det en promenad på åtta kilometer.

En lyckad tur

Den bästa tiden är på våren och hösten, då många fåglar är i rörelse; i runda slängar 300 miljoner når Sverige varje år. På våren gäller den tidiga morgonen eller skymningen. En vårmorgon på en fågelrik plats där luften vibrerar av olika läten är närmast en religiös upplevelse.

Vid midsommar har konserten ebbat ut. Vill du ge dig i väg på fågelskådning under hösten, behöver du faktiskt inte gå upp så hiskligt tidigt. Att vara på plats ungefär en halv- till en timme efter solens uppgång och framåt räcker. Vilket väder som är bäst beror lite på vilka arter du vill se. Kikare och fågelbok är bra att ha med sig vid fågelskådning. Glöm inte att packa med sittunderlag, varma kläder och framför allt, en smarrig matsäck.

Läs mer om Hjälstaviken på Länsstyrelsen webbplats