Kulturhus Joar

Foto på medborgarhuset Joar Blå som det ser ut idag. Det är en vit stenbyggnad. Framför byggnaden i bilden syns en del av den större fontänen som ligger där. Man ser också cykelställ och blommande körsbärsträd.

Medborgarhuset Joar Blå i Enköping planeras att renoveras och ställas om till ett kulturhus.

Fakta

  • Status: Förslag
  • Byggstart: Pausat
  • Klart: Pausat
  • Vad det ska bli: Kulturhus med bibliotek, museum, scen, bio, kafé, turistinformation och konsthall.
  • Markägare: Enköpings kommun

Om projektet

Kulturhus Joar ska vara en attraktiv mötesplats med kulturen i centrum. Här ska besökaren bli inspirerad, utmanad och få möjlighet att utvecklas till sitt allra bästa jag. Kulturhuset ska ge plats för bibliotek, museum, scen, bio, kafé, turistinformation och konsthall.

Så kommer det att se ut

Se dokumenten under "Handlingar" längre ner på sidan.

Det här händer just nu

Upplevelsenämnden har beslutat om renovering av medborgarhuset Joar Blå för omställning till kulturhus Joar. Målet är att inviga våren 2028.

Besluten som fattades av upplevelsenämnden den 15 februari 2024 var att föreslå till kommunstyrelsen att besluta om genomförande av renovering av medborgarhuset Joar Blå för omställning till kulturhus Joar. 

Samt att godkänna en preliminär driftkostnad och föreslå till kommunstyrelsen att upplevelsenämndens driftbudget utökas med investeringens ökade driftkostnader och engångskostnader. 

Nästa steg

Nu när upplevelsenämnden har fattat sitt beslut kommer frågan tas upp i kommunstyrelsen den 9 april. Om kommunstyrelsen säger ja till ett genomförandebeslut sker följande: Vi tar fram en tidsplan, aktivera en projektorganisation och påbörja en upphandling.

Karta

Adress: Ågatan 29 i Enköping

Det här har hänt tidigare

Arbetet med programhandling

Arbetet med kulturhus Joar har tidigare genomgått programhandlingsfasen. Samhällsbyggnadsförvaltningen stod för projektledning och upplevelseförvaltningen stod för kunskap om innehållet i kulturhus Joar.

Kulturhus Joar med entréer mot å, park och stad

Kulturhus Joar är tänkt att få tre entréer, som alla ska vara likvärdiga och erbjuda full tillgänglighet.

  • Stads-entrén är arbetsnamnet på den entré som riktas mot Ågatan/Kyrkogatan.
  • Å-entrén är riktad mot ån
  • Park-entrén vänds mot parkering och Drömparken.

Innanför entrén planeras det för konsthall och för multisal. Multisalen får ett fint ljusinsläpp så väl som vacker utsikt genom det stora fönsterpartiet. Till höger om multisalen planeras det för kafé med möjlighet till uteservering.

Dialogmöten med dagens och morgondagens användare

I programhandlingsfasen som pågick under 2022 involverades dagens och morgondagens användare. Det gällde personal, besökare, och aktörer som levererar dans, musik, sång, teater och andra former av konst ut mot en mötande publik.

I korthet innebar det att upplevelseförvaltningen under denna del av projektet arbetade med volymer och med de program (verksamheter) som kommer att finnas i kulturhus Joar. Hur behoven såg ut och vad projekteringen behövde fånga upp dokumenterasdes vid dialogmöten.

En grupp som projektets sakkunniga träffade var det Kommunala tillgänglighetsrådet som arbetar för en förbättrad verksamhet och service för kommuninvånare med funktionsnedsättningar.