Klimatneutrala Enköping 2030

Enköpings kommun ska bidra till ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbart Enköping. Vår ambition är att vara klimatneutrala 2030.

Foto på pojke som cyklar i stadsmiljö med mycket växtlighet runt omkring. En annan person cyklar åt motsatt håll i bakgrunden.

Vi vill gå före och visa att omställningen är prioriterad när vi bygger och utvecklar en växande kommun. Därför prioriterar vi klimatomställningen i alla våra verksamheter och bolag.

Tillsammans med företag, fastighetsägare, civilsamhället, myndigheter och invånare ska vi göra Enköping mer hållbart.

Enköping tar ledartröjan för klimatet

Vi har bland annat ett aktiv samarbete med 22 andra städer och sex myndigheter inom Viable Cities, ett strategiskt innovationsprogram med fokus på omställningen till klimatneutrala och hållbara städer. Missionen är klimatneutrala städer 2030, med ett gott liv för alla inom planetens gränser.

Senaste nytt i klimatarbetet