Klimatkontrakt 2030

Klimatkontraktet är en kraftsamling för att snabba på utvecklingen för att bli en klimatneutral stad och uppdateras varje år.

Grön illustration på en kvinna och en pojke som tittar upp på en skylt där det står 2030.

Europas första klimatkontrakt

2020 signerade Enköping Klimatkontrakt 2030 för första gången tillsammans med åtta andra kommuner, fyra myndigheter och strategiska innovationsprogrammet Viable Cities.

"Enköping tar ledartröjan för Sveriges alla mindre kommuner i klimatomställningen. Klimatkontraktet är färdplanen för vår gröna omställning när vi bygger och utvecklar ett växande Enköping."

Peter Book, kommunstyrelsens ordförande

Innovation och konkreta åtgärder

Klimatkontraktet visar på vad städerna och myndigheterna ska göra för att höja tempot i klimatomställningen. Enköping och de andra städerna ska testa olika innovationer och nya arbetssätt för att bidra till omställningen.

Digitalisering, samarbete och hållbara investeringar

Klimatkontrakt 2030 är ett verktyg som konkret visar på vad städerna och myndigheterna åtar sig att göra för att snabba på klimatomställningen. Enköpings kommun ska bland annat:

 • öka sin förmåga att styra och följa upp sitt hållbarhetsarbete. 
 • minska klimatutsläppen, öka innovationsförmågan samt involvera invånarna, företagen och civilsamhället i klimatomställningsarbetet.
 • fortsätta och fördjupa dialogen med barn och ungdomar i skolorna för att sprida kunskap och skapa engagemang.
 • utforska nya digitala lösningar för att hantera klimatrelaterade frågor.
 • bidra till att skapa ett innovationsnav av klimatneutrala kommuner för att dela erfarenheter kring nya arbetssätt och öka takten på klimatomställningen.
 • ta fram en klimatinvesteringsplan med stöd utifrån vår koldioxidbudget.
 • fokusera på hållbar stadsplanering för att underlätta för en klimatsmart livsstil. 
 • underlätta för klimatsmart mobilitet och uppmuntra och inspirera till hållbart resande.
 • ha dialoger för att lyssna in vilka behov och möjligheter externa parter ser kopplat till hållbara affärsmöjligheter, med målet att göra kommunen som geografisk plats mer intressant för investerare.

Sammanfattning

 • Undertecknat av Enköping, 22 andra städer och sex myndigheter.
 • Verktyg som visar vad städer och myndigheter tar på sig.
 • Städerna ska arbeta för att minska klimatutsläppen.
 • Städerna ska öka innovationsförmågan
 • Städerna ska involvera medborgarna i klimatomställningsarbetet.
 • Det är Sveriges hittills största satsning på klimatneutrala och hållbara städer.
 • Kontraktet revideras varje år, både på lokal och nationell nivå.
 • Den högsta politiska ledningen från varje kommun signerar kontraktet.

Relaterad information

Viable Cities är ett strategiskt innovationsprogram med fokus på omställningen till klimatneutrala och hållbara städer.